Siirry sivun sisältöön

Digipalvelut

Terveyskylän palvelutarjottimelta hyvinvointialueet voivat valita omaan käyttöönsä parhaiten sopivat digitaaliset palvelut.

Terveyskylä.fi-verkkopalvelukokonaisuus koostuu kolmesta päätuotteesta ja useasta pienemmästä tuotteesta.

Palvelukokonaisuuden päätuotteet ovat

 • Terveyskylän talot, kaikille avoin 33 talosta muodostuva sivusto

 • Terveyskylän Omapolku-palvelukanava

 • TerveyskyläPRO-palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Pienempiä tuotteita ovat muun muassa erilaiset mobiilisovellukset ja oirenavigaattorit sekä chat- ja chatbot-palvelut.

Terveyskylä on sosiaali- ja terveydenhuollon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Palveluiden rakentamisessa tehdään yhteistyötä kansallisia e-terveyspalveluita kehittävien hankkeiden, potilaiden ja potilasjärjestöjen sekä korkeakoulujen kanssa.

Terveyskylä-palvelukokonaisuus tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa HUSin koordinoimana ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena. Hanketta tuki vuosina 2016-2018 sosiaali- ja terveysministeriö.

Omapolun avulla organisaatio voi uudistaa palvelutuotantoaan nopeasti tuottamalla helposti potilas- tai asiakasryhmäkohtaisia digipalveluketjuja ja -polkuja sekä itsehoito-ohjelmia. Omapolulle organisaatio voi rakentaa asiakkuuteen perustuvia digipolkuja tai etäpalveluiden kokonaisuuksia. Digipolkuja voi rakentaa organisaation haluamille palvelukielille.

Omapolun tekniset toiminnallisuudet mahdollistavat:

 • vuorovaikutuksen asiakkaan ja ammattilaisen välille

 • kyselyiden, mittarien, päiväkirjojen, valmennusohjelmien ja omaseurannan tuottamisen työkalut.

Omapolulta löytyvät myös kaikille avoimet itsehoito-ohjelmat, jotka tarjoavat asukkaalle mahdollisuuden saada apua ja hoidollista tukea myös muulloin kuin perinteisillä vastaanotoilla.

Omapolun käyttöliittymät:

 • potilaille mobiili- ja verkkoselainsovellukset

 • ammattilaisten työkalut verkkoselainsovelluksessa niin potilaan hoitoon, polun sisällöntuotantoon kuin tutkimuksen tekemiseen

Tutustu Omapolkuun:

Miksi Omapolku?

 • Omapolun avulla organisaatio voi uudistaa palvelutuotantoaan nopeasti tuottamalla helposti potilas/asiakasryhmäkohtaisia digipalveluketjuja ja hoito-ohjelmia.

 • Omapolun käyttöönottoon sisältyy toiminnan muutoksen tuki, kehittämisen malli ja hyvät käytännöt, kuten dokumenttipohjat.

 • Omapolku tarjoaa asiakkaalle ja ammattilaiselle vuorovaikutuksen kanavan ajasta ja paikasta riippumatta.

 • Omapolkua voidaan hyödyntää seurantaan, ohjaukseen tai valmennukseen ilman vastaanotolle saapumista tai puhelinasiointia.

TerveyskyläPRO on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. TerveyskyläPRO täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintatapoja omassa työssä.

Palvelu vahvistaa ammattilaisten e-osaamista esimerkiksi tarjoamalla valmennuksia digitaalisuuteen liittyvään toiminnan muutokseen. Lisäksi löydät palvelusta kattavasti erilaisia tietolähteitä kuten kliinisen työn oppaita, asiantuntijahaun ja virtuaalikeskuksia.

Kirjaudu sisään TerveyskyläPRO-palveluun:

Miksi TerveyskyläPRO?

 • Mahdollisuus tehdä yhtenäisempää ja ammattimaisempaa työtä yhteisen ohjeistuksen ja koulutuksen avulla

 • Mahdollisuus oppia uutta – tee asioita uudella tavalla

 • Hiljattain valmistuneelle ammattilaiselle oiva palvelu asioiden tarkistamiseen

 • Hyviä vinkkejä digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja toiminnan muutokseen e-osaamisen verkkokurssien avulla

Terveyskylän avoin sivusto on 33 virtuaalisen talon muodostama kylä, joka antaa tiedon ja keinot kaikille tiedonjanoisille, omasta tai omaisen hyvinvoinnista huolta pitävälle asukkaalle.

Palvelun sisällä toimii suomalaisten sosiaalija terveydenhuollon asiantuntijoiden tuottamia sisältöjä moniin elämäntilanteisiin ja oireisiin, kuten Diabetestalo, Kuntoutumistalo, Mielenterveystalo ja Päivystystalo ja sen Päivystyshelppi-palvelu.

Terveyskylän talot sisältävät myös oirekyselyitä, itsehoito-oppaita ja runsaasti omahoidollista tukea ja apua jokaiselle omasta hyvinvoinnista kiinnostuneelle.

Miksi Terveyskylän talot?

 • Tutustu Terveyskylän talojen laajaan sisältöön: tietoon ja oppaisiin eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Taloista löytyvät myös chatbotteja ja oirenavigaattoreita hoitoon hakeutumisen arvioinnin tueksi.

 • Terveyskylän itsehoito-ohjelmista asiakas saa ohjeita ja neuvoja terveyttä edistävien muutosten tekemiseksi. Ohjelmat tarjoavat tietoa elintavoista ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä työkaluja elintapamuutoksen toteuttamisen tueksi.

 • Hyödynnä Terveyskylän avoimia sisältöjä 33 talosta asiakastyössäsi!

 • Hälsobyn finns även på svenska!

Monet TerveyskyläPRO-palvelun verkkokurssit tukevat digipalveluiden käyttöönotossa. Tutustu esimerkiksi seuraaviin verkkokursseihin:

 • Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä

 • Toiminnanmuutosvalmennus

 • Digimuutoksen tiennäyttäjä

 • Yksikön digimentori

Lisää tietoa TerveyskyläPRO-verkkokursseista

Palveluun kirjautuminen