Siirry sivun sisältöön

Saavutettavuus Terveyskylän taloissa

Saavutettavuusseloste kertoo, miltä osin Terveyskylän palvelut ovat saavutettavia ja miten ei-saavutettavia kohteita voidaan käyttää.

Saavutettavuus tekee digitaalisten palveluiden käyttämisestä helpompaa jokaiselle käyttäjälle. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni voi käyttää digitaalisia palveluita mahdollisimman helposti.

Lue lisää digipalveluiden saavutettavuudesta Terveyskylän e-palveluiden oppaasta:

Terveyskylä-palvelukokonaisuus on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelukokonaisuus sisältää Terveyskylän talot sekä Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut. Palvelut on tuotettu yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) koordinoi palveluiden kehittämistä.

Terveyskylä ja sitä tuottavat organisaatiot pyrkivät takaamaan Terveyskylä-palvelukokonaisuuden saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Kaikissa palveluissa tavoitteena on Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemä AA-taso.

Lisätietoja:

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaikille kansalaisille ja potilaille avoimia Terveyskylän taloja, lukuun ottamatta Mielenterveystaloa. Mielenterveystalon selosteen löydät Mielenterveystalon omilta sivulta.

Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palveluiden osalta katso erilliset saavutettavuusselosteet.

Terveyskylä.fi ja sen talot (pois lukien Mielenterveystalo) täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemät vaatimukset osittain. Kriittisiä saavutettavuuspuutteita ei ole havaittavissa. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät vielä toistaiseksi ole vaatimusten mukaisia:

 1. Osa palvelun ei-tekstuaalisista sisällöistä (jotkin kaaviot, kuvat tai videot) eivät vielä sisällä tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

 2. Osa palvelun tekstisisällöistä on vielä läpikäymättä ymmärrettävyyden ja luettavuuden turvaamisen näkökulmasta.

 3. VoiceOver-ruudunlukija jää Safari-selainta käytettäessä jumiin hyppylinkkiin ja kielivalintoihin. Eteenpäin pääsee kuitenkin sarkainnäppäimellä. (WCAG 2.1.2)

 4. Sisältöjä täydentävien kuvien tekstivastineissa on yksittäisiä puutteita. Lisäksi joillakin sivuilla saattaa esiintyä tarpeettomia tekstivastineita esimerkiksi sisällön kannalta merkityksettömättömissä kuvituskuvissa. (WCAG 1.1.1)

 5. Kaikilla videoilla ei ole tekstityksiä. Kyseiset videot on julkaistu ennen 23.9.2020 ja ne ovat suurimmaksi osaksi muilta toimijoilta linkitettyjä videoita. Joissakin videoissa tekstitys menee ajoittain videolla näkyvän tekstin, kuten puhujan nimen päälle, mikä voi häiritä lukemista. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)

 6. Joidenkin videoiden kehyksillä ei ole otsikkoa. Videon sisältö käy kuitenkin ilmi edeltävästä tekstistä. (WCAG 2.4.1)

 7. Sivustolla on hyppylinkki, mutta se ei toimi VoiceOverilla. (WCAG 2.4.1)

 8. Otsikkotasoja ei ole aina käytetty loogisesti. (WCAG 1.3.1)

 9. Tekstin välistyksen muuttaminen voi paikoin aiheuttaa tekstien katkeamista tai ylitsevuotoa. (WCAG 1.4.12)

 10. Valikosta ja sairauksista löytyy joitakin englanninkielisiä sanoja, joiden kieltä ei ole määritelty. (3.1.2)

 11. Kaikille taulukoille ei ole määritetty taulukko-otsikoita ohjelmallisesti, mikä voi hankaloittaa taulukoiden hahmottamista ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

 12. Jos sivustoa käyttää näppäimistön nuolinäppäimillä ja käynnistää sivulle upotetun videon, ei nuolinäppäimillä pääse enää takaisin muuhun sivun sisältöön. Poistuminen tapahtuu tässä tilanteessa sarkainnäppäimellä. (WCAG 2.1.1)

Anna palautetta ja auta meitä parantamaan sisällöllistä saavutettavuutta

Terveyskylä.fi-palvelun sisältöjä läpikäydään ja päivitetään jatkuvasti. Jos huomaat esimerkiksi ei-tekstuaalisen sisällön, jolla ei ole asiaankuuluvaa tekstivastinetta tai videon, jolla ei tekstitystä tai muuta asiaankuuluvaa tekstivastinetta, jätäthän meille palautetta kyseisestä sisällöstä.

Tämä seloste on laadittu 27.4.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 18.3.2022.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Päivitetty 18.3.2022