Siirry sivun sisältöön

Tietoa tutkimuksen tekemisestä Terveyskylän palveluissa

Terveyskylän tutkimus- ja kehittämistoiminta on systemaattista toimintaa. Tutkimuksen kautta saatua tietoa käytetään uusien tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien toimintojen parantamiseen.

Terveyskylän tutkimustoiminnan tavoitteena on auttaa tutkijoita tekemään korkealaatuista tutkimusta sähköisiin palveluihin ja digitaalisuuteen liittyen. Lisäksi Terveyskylässä halutaan edistää sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja vaikuttavuutta. Terveyskylän palveluita rakennetaan ja kehitetään viiden yliopistosairaalan yhteistyönä, ja tutkijat ovat mukana palveluiden kehittämisen kaikissa vaiheissa. Terveyskylä tukee kehittäjien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Terveyskylässä voivat tehdä tutkimusta sekä akateemiset tutkijat että pro gradu- tutkielmien ja yamk-opinnäytetöiden tekijät. Opinnäytetöissä tulee huomioida kehittämisnäkökulma.

Tutkijat edistävät tutkimustaan pääsääntöisesti omatoimisesti. Terveyskylä tukee tutkimuksen tekemistä esimerkiksi tarjoamalla tarvittavan tutkimusdatan, tarkistamalla palveluihin liittyvän perustiedon oikeellisuuden ja hankkimalla yhteyshenkilön soveltuvasta palvelusta. Tarvittaessa Terveyskylästä järjestyy tutkijalle yhteyshenkilö, jonka kanssa näistä asioista voidaan sopia. Tutkimuksen tai opinnäytetyön varsinainen ohjaustyö sovitaan aina erikseen ja se on tapauskohtaista.

Kun suunnittelet tutkimuksen tekemistä, huomioi suunnitelmassasi seuraavat asiat:

Terveyskylän talot

  • Talojen ja/tai sisältöjen käyttö: Terveyskylän talojen käytöstä on saatavilla anonyymiä perustietoa: kuinka paljon taloja tai sisältöjä käytetään (kävijämäärät, istunnot ja sivulataukset), mitä sisältöjä käytetään eniten ja mitä vähiten, mistä päin Suomea käyttäjät keskimäärin ovat jne. Itse käyttäjistä ei kerätä minkäänlaista tietoa eikä käyttäjiä profiloida esimerkiksi sivustokäyttäytymisen perusteella. On myös syytä huomioida, että tietyn talon tai sisällön käyttödataa ei voida yhdistää muihin saman käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttämiin sisältöihin.

  • Tutkimusrekrytoinnit: Terveyskylän taloja voidaan hyödyntää tutkittavien rekrytointiin, esimerkiksi reumapotilaille kohdennetut kyselyt tai haastattelurekrytoinnit Reumatalossa, aivoverenkiertohäiriöpotilaille kohdennetut kyselyt tai haastattelurekrytoinnit Aivotalossa jne. Tutkimusrekrytoinneissa on tärkeää huomioida, että Terveyskylä on kansallinen palvelu ja korostaa tasa-arvoisuutta muun muassa asuinpaikasta riippumatta. Terveyskylällä on käyttäjiä ympäri Suomen. Kyselyitä ja haastattelurekrytointeja toteutettaessa tulisi välttää alueellista rajausta, esimerkiksi vain HUSin potilaille kohdennetut kyselyt.

Omapolku

  • Aineiston keruu: Omapolun digipolkuja voidaan hyödyntää tutkimusten aineiston keruussa: digipolulle voidaan tuoda tutkimussuostumus allekirjoitettavaksi ja tutkimuskyselyt vastattaviksi. Tarvittaessa digipolku voidaan tehdä ainoastaan tutkimuskäyttöä varten.

  • Tutkimusrekrytoinnit: Omapolun avulla voidaan rekrytoida osallistujia tutkimuksiin digipoluilta ja digipolkujen ulkopuolelta . Tiedote tutkimuksesta voidaan tuoda näkyviin Omapolun etusivulle ja tutkimussuostumukset voidaan kirjoittaa sieltä käsin.

TerveyskyläPRO

  • Palvelun ja/tai sen sisältöjen käyttö: TerveyskyläPRO-palvelun käytöstä on saatavilla anonyymiä perustietoa: kuinka paljon palvelua käytetään (kävijämäärät, istunnot ja sivulataukset), mitä sisältöjä käytetään eniten ja mitä vähiten, mistä päin Suomea käyttäjät keskimäärin ovat jne. Itse käyttäjistä ei kerätä minkäänlaista tietoa eikä käyttäjiä profiloida esimerkiksi sivustokäyttäytymisen perusteella, vaikka palvelu edellyttääkin tunnistautumista. On myös syytä huomioida, että esimerkiksi tietyn sisällön käyttödataa ei voida yhdistää muihin saman käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttämiin sisältöihin. Joistakin yksittäisistä palveluista, kuten konsultaatiopalveluista, kerätään palvelukohtaista käyttödataa, jota voi ko. palveluntuottajan kanssa sovittaessa hyödyntää osana tutkimusta.

  • Tutkimusrekrytoinnit: TerveyskyläPRO-palvelua voidaan hyödyntää muun muassa ammattilaistutkittavien rekrytointiin, esimerkiksi e-terveyspalveluita tuottavien ammattilaisten kohdennetut kyselyt tai haastattelurekrytoinnit. Tutkimusrekrytoinneissa on tärkeää huomioida, että TerveyskyläPRO on kansallinen palvelu ja korostaa tasa-arvoisuutta muun muassa asuinpaikasta riippumatta. Palvelun käyttäjiä on ympäri Suomen. Kyselyitä ja haastattelurekrytointeja toteutettaessa tai sisältöjä tuotettaessa tulisi välttää alueellista rajausta esimerkiksi vain HUS-alueen ammattilaisille.

  • Tulossa tai meneillään olevista tutkimuksista kertominen: TerveyskyläPRO-palvelun ajankohtaista-osion avulla voidaan tiedottaa ammattilaiskäyttäjiä tulossa tai meneillään olevista tutkimuksista ja mahdollisista rekrytoinneista. Ajankohtaisosiossa julkaistavat tiedotteet tulee kytkeä jollain tapaa Terveyskylän palveluihin tai sisältöihin.

Kun tutkimus on valmis ja julkaistu, se julkaistaan Terveyskylän tutkimuspankissa - tietysti tutkijan luvalla. Lähetä lyhyt kuvaus tutkimuksestasi ja linkki tutkimukseen oheisella lomakkeella.

Jos kyseessä on TerveyskyläPRO-palveluun laadittu tutkimus tai kehittämistehtävä, jonka myötä syntyy esimerkiksi ammattilaisille suunnattu ohjausvideo, työkalu tai tarkistuslista, voidaan kyseinen sisältö tai työkalu julkaista tietosisältönä TerveyskyläPRO-palvelun Tietoa-osiossa. Sisältöjen tuottamisesta ja julkaisusta sovitaan aina etukäteen ja tapauskohtaisesti.

Terveyskylän toimitus arvioi aina kaikkien sisältöjen julkaisukelpoisuuden.

Päivitetty 21.3.2023