Siirry sivun sisältöön

Saavutettavuus Terveyskylän Omapolulla ja digihoitopoluilla

Saavutettavuusseloste kertoo, miltä osin Terveyskylän palvelut ovat saavutettavia ja miten ei-saavutettavia kohteita voidaan käyttää.

Saavutettavuus tekee digitaalisten palveluiden käyttämisestä helpompaa jokaiselle käyttäjälle. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni voi käyttää digitaalisia palveluita mahdollisimman helposti.

Lue lisää digipalveluiden saavutettavuudesta Terveyskylän e-palveluiden oppaasta:

Terveyskylä-palvelukokonaisuus on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelukokonaisuus sisältää Terveyskylä.fi-, Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut. Palvelut on tuotettu yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) koordinoi palveluiden kehittämistä.

Terveyskylä ja sitä tuottavat organisaatiot pyrkivät takaamaan Terveyskylä-palvelukokonaisuuden saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Kaikissa palveluissa on tavoitteena Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemä AA-taso.

Lisätietoja:

Tämä saavutettavuusseloste koskee Terveyskylän Omapolku-palvelukanavaa.

Terveyskylä.fi-, TerveyskyläPRO- ja Mielenterveystalo.fi-palveluiden osalta katso erilliset saavutettavuusselosteet.

Omapolku-palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Omapolku vetoaa tällä hetkellä saavutettavuusmuutoksista koituvaan kohtuuttomaan rasitteeseen. Syynä on vanhan julkaisualustan uusiminen lähitulevaisuudessa, jonka vuoksi nykyisiin ratkaisuihin ei ole mielekästä tehdä suuria tai kalliita muutoksia.

Julkaisualustan päivitys on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2022 aikana. Sisällöt tullaan päivittämään usean vuoden siirtymänä saavutettavuus huomioiden.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraavat sisältö ja/tai toiminnot eivät vielä toistaiseksi ole vaatimusten mukaisia:

 1. Kaikilla palvelun videoilla ei ole valittavissa tekstityksiä (1.2.1).

 2. Palvelun otsikoinnissa on puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia (1.3.1).

 3. Palvelussa on nimilappuja (label), joita ei ole asianmukaisesti yhdistetty syötekenttiin sekä täysin puuttuvia nimilappuja esim. valintapainikkeissa (1.3.1, 3.3.2).

 4. Etävastaanotossa Osallistujien määrän ja ”Osallistujia”-tekstin lukemisjärjestys on sellainen, että tietoa on vaikea tulkita. Tietoa uudesta viestistä ei myöskään saa ruudunlukijalla, kun vie kohdistuksen Avaa keskustelu -linkkiin. (1.3.2, 4.1.2)

 5. Palvelussa on elementtejä, joihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen, esim. kuvan lisääminen hoitopolulla, videon avaaminen tai pylväskuvaajan tiedot (2.1.1).

 6. Palvelun joillain elementeillä ei ole näkyvää kohdistusta, esim. hyppylinkki sekä mobiilivalikon avaus- ja sulkemispainike (2.4.7).

 7. Palvelussa on visuaalisia elementtejä, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia, mm. graafien palkit (1.4.11).

 8. Syötekenttien pakollisuutta ei ole aina merkitty asianmukaisesti (1.3.1, 3.3.2).

 9. Osa elementeistä on merkitty niin, että niistä tai niiden toiminnasta ei saa riittävästi tietoa ja/tai toiminto on vaikea ymmärtää (1.1.1, 1.3.1, 2.4,3, 4.1.2, 4.1.3).

 10. Haitarien sisältö säilyy sarkainjärjestyksessä, vaikka haitari olisi suljettu (1.3.2, 2.4.3, 2.4.7).

 11. Joillain kuvituskuvilla on myös turhia tekstivastineita (1.1.1).

 12. Virheellisten kenttien merkitsemisessä on puutteita (3.3.1).

 13. Palvelun navigoitavien elementtien navigointijärjestys ei ole kaikilta osin looginen ja intuitiivinen (2.4.3).

 14. Sivunavigaatiota ei ole aina ohjelmallisesti merkitty sivunavigaatioiksi eikä käyttäjä saa aina niistä selville, millä sivulla hän on (1.3.1, 2.4.4, 4.1.2).

 15. Palvelun ylätasolle on määritelty otsikot, mutta alatasoilta nämä puuttuvat tai eivät ole uniikkeja (2.4.2).

 16. Palvelussa on joitain pieniä HTML-koodiin liittyviä virheitä (4.1.2).

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaan, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämä seloste on laadittu 30.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 01.10.2020.

Palautetta Omapolun saavutettavuudesta voit antaa yleisellä Terveyskylän palautelomakkeella valitsemalla palveluksi Omapolun ja teknisen palautelomakkeen. Omapolun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Omapolun tekninen tuki.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Päivitetty 13.1.2022