Siirry sivun sisältöön

Teknologia

Kehitämme teknisiä kyvykkyyksiämme vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita.

Terveyskylän ja hyvinvointialueiden asiointiportaalien sekä potilastietojärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää, että järjestelmiä pystytään kytkemään toisiinsa.

Keskeisiä yhteentoimivuuden mahdollistajia yhteisten palvelupolkujen osalta ovat:

  • Asiakkaan mahdollisuus siirtyä tunnisteisesti tai anonyymisti eri palveluiden välillä omien tarpeidensa mukaan.

  • Mahdollisuus tietojen vaihdantaan järjestelmien välillä rajapintoja käyttäen.

SSO-tuki

SSO-tuki mahdollistaa hyvinvointialueen sähköisen järjestelmän käyttäjän siirtymisen Terveyskylän ja DigiFinlandin vahvaa tunnistautumista vaativien palveluiden välillä, ilman uutta tunnistautumista. Molemmat palveluntarjoajat käyttävät Suomi.fi tunnistautumista.

Siirtymät

Hyvinvointialueen sähköisen järjestelmän käyttäjän tiedot siirtyvät luvan myöntämisen jälkeen palveluiden välillä anonyymisti. Tiedot siirtyvät vain asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Potilasportaalit ja potilastietojärjestelmät, kutsumahdollisuudet

Mahdollisuus potilastietojen vaihdantaan potilastietojärjestelmien välillä, jotta hyvinvointialueen asukkaan ei tarvitse hyppiä järjestelmien välillä. Kutsumahdollisuus takaa moniammatillisen yhteistyön ja hyvinvointialueen asukkaan kokonaisvaltaisen digitaalisen hoidon mahdollisuuden.

Mahdollisuus kytkeytyä Terveyskylän tietosisältöihin

Terveyskylä sisältää paljon yleishyödyllistä kansalliseen käyttöön tuotettua terveys- ja hyvinvointietoa. Tällä hetkellä hyvinvointialueet voivat hyödyntää tietoa osana omia palvelupolkujaan ohjaamalla asukkaan lukemaan lisätietoa esimerkiksi jostakin Terveyskylän talosta.

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet voivat kytkeytyä Terveyskylän tietämyskantaan ohjelmointirajapinnan avulla ja tarjota Terveyskylän tietosisältöjä asukkailleen saumattomasti omissa sähköisissä asiointipalveluissaan ilman, että asukkaan tulee siirtyä edes takaisin palveluiden välillä. Tällöin myös tarve hyvinvointialueen omalle sisällöntuotannolle vähenee.

Terveyskylän palvelut pohjautuvat web-teknologioihin sekä tukeutuvat tunnistautumisratkaisussa mm. Suomi.fi-palveluun. Nämä luovat hyvän pohjan siirtymisiin palveluiden välillä.

Tietosisältöjen osalta hyödynnetään kansallisia standardeja ja sanastoja. Metatietomalleja ja muita yhteentoimivuutta lisääviä rakenteita kehitetään yhdessä Terveyskylän palvelut käyttöönottaneiden hyvinvointialueiden kanssa.

Terveyskylä ja DigiFinland Oy yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteistyöryhmässä punnitaan yhteisiä jatkokehitysmahdollisuuksia ja kootaan tietoa yhteen, jota voidaan hyödyntää kansalaisten digitaalisten palvelupolkujen suunnittelussa.

Terveyskylän ja DigiFinlandin tarjoamissa palveluissa korostuvat suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tuntemus, asukkaiden tarpeet sekä palveluiden jatkuva kehitys alueita ja asukkaita kuunnellen. Julkisina toimijoina Terveyskylä ja DigiFinland tuntevat suomalaisen julkisen terveydenhuollon ja kehittävät jatkuvasti tehokkaampia ja laadukkaita ratkaisuja.

Tutustu yhteistyöryhmän hyvinvointialueille kokoamaan materiaaliin:

Päivitetty 9.9.2022