Siirry sivun sisältöön

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys ovat meille kaikille hyvin tärkeitä asioita. Haluamme varmistaa, että ymmärrät tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi.

Jos kuulut jonkin Terveyskylän palvelun rekisteriselosteen piiriin, sinun on hyvä olla tietoinen erilaisista oikeuksistasi. Tällä sivulla on esitelty kaikki yleiset oikeutesi. Muut tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot löydät kunkin Terveyskylän palvelun omasta henkilötietojen käsittelyn selosteesta:

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja oikeus saada nämä tiedot nähtäväksi.

Lisäksi digipolkujen osalta sinulla on oikeus tietää, kuka on käsitellyt henkilötietojasi viimeisen kahden vuoden aikana.

Velvollisuutemme on pitää henkilötietosi ajan tasalla. Mikäli havaitset, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista.

Lisäksi digipolkujen osalta voit korjata henkilötietojasi itsenäisesti kirjautumisen yhteydessä.

Sinulla on oikeus vaatia tietojasi poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi).

Digipolkujen osalta sovelletaan sinua hoitavan organisaation ohjeistuksia ja menetelmiä.

Itsehoito-ohjelmien osalta voit poistaa tietojasi itse.

Huomioithan, että tietojesi poistaminen Terveyskylän Omapolulta ei ole välttämättä mahdollista lakisääteisten (94/2022) säilytysvelvollisuuksiemme vuoksi. Terveyskylän Omapolulla olevia tietoja säilytetään pseudonymisoituina eikä tietoja voida suoraan yhdistää henkilöön. Pseudonymisoitua tietoa voidaan lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) perusteella käyttää muun muassa tietojohtamisen suunnitteluun.

Sinulla on oikeus pyytää antamasi tiedot koneluettavassa muodossa, ja mikäli on teknisesti mahdollista, oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Digipolkujen osalta tämä oikeus koskee esimerkiksi päiväkirjamerkintöjäsi ja muita syöttämiäsi tietoja.

Sinulla on oikeus joissain tapauksissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä merkitsee, että meillä on vain oikeus säilyttää henkilötietoja, mutta ei käyttää niitä muulla tavoin. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos vaadit henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin siihen asti, kunnes tietojesi ajantasaisuus on tarkistettu tai kunnes päätös tietojen poistamisesta on tehty.

Tietosuoja on meille tärkeä asia ja toivomme, että jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, olet yhteydessä meihin. Jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu tai henkilötietojen käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavirastolle. Saat lisätietoja oikeuksistasi Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalvelusta.