Njurtransplantation

 

​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

I Finland har njurtransplantation varit en etablerad behandlingsform för kronisk njursjukdom sedan 1960-talet. En lyckad transplantation gör att patienten slipper dialysbehandling och förbättrar oftast patientens livskvalitet.

Läs mer ...

FÖRE NJURTRANSPLANTATIONEN

​​​​

Njurdonatorn kan vara en anhörig till patienten, ofta en syster eller bror, mor eller far. Även en make eller maka eller någon annan närstående kan komma ifråga som donator.

Läs mer ...

NJURTRANSPLANTATION FRÅN EN LEVANDE DONATOR

​​​​

Om man inte hittar en lämplig levande donator kan man få en njure från en hjärndöd donator via väntelistan för njurtransplantation.

Läs mer...

NJURTRANSPLANTATION FRÅN ORGANTRANSPLANTATIONSLISTAN​​​​​​​​​​​​

​​​

Det här avsnittet innehåller information om tiden direkt efter operationen, de vanligaste problemen som kan uppstå då och på längre sikt och hur de kan lösas.

Läs mer...

ATT LEVA MED ETT NJURTRANSPLANTAT​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

Den fysiska och psykiska återhämtningen efter en njurdonation tar sin tid. En liten minskning av njurfunktionen ger inga symtom. Njurfunktionen följs upp med ungefär fem års intervaller.

Läs mer...

LIVET EFTER EN NJURDONATION​​​​​​​​​​​​

​​​​

Noggrann läkemedelsbehandling och sunda levnadsvanor är väsentliga delar av livet efter att man har tagit emot ett njurtransplantat.

Läs mer...

HUR SKA JAG SKÖTA MITT NJURTRANSPLANTAT?

​​​​

Frågesport om njurtransplantati​on

Läs mer...

FUNDERA OCH TESTA