Ajankohtainen

Terveyskylää tekemässä: Kaarina Melarti rakensi digihoitopolun kaihipotilaille

Julkaistu 24.8.2023 11.00

Tässä juttusarjassa kerromme, millaista on työ Terveyskylän sisältöjen parissa. Kaarina Melarti avaa digihoitopolun kehittämistä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Soiten Aistiklinikan silmäyksikössä pohdittiin syksyllä 2022 kaihipotilaiden hoitopolun kehittämistä. Kehittämiselle oli tarve, sillä tuolloin silmäyksikön sairaanhoitaja haastatteli puhelimitse kaikki kaihileikkaukseen tulossa olevat potilaat, mikä oli työlästä ja vei paljon aikaa. Lisäksi potilaiden ohjausta haluttiin kehittää paremmaksi.

Silmäyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja Kaarina Melarti oli suorittamassa sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoa, ja opinnäytetyön tekeminen alkoi olla ajankohtaista. Syntyi ajatus, että yksikköön voitaisiin kehittää digihoitopolku ja kehittäminen olisi osa Kaarinan opinnäytetyötä. Tarkoituksena oli, että potilaat saisivat polulta laajan ja tarkan ohjauksen kaihileikkaukseen, mikä voisi vähentää yksikön puhelumääriä ja parantaa ohjauksen saavutettavuutta. Lisäksi digihoitopolku voisi helpottaa potilaiden yhteydenpitoa klinikan suuntaan.

Kehitystyö vie aikaa mutta palkitsee

Digihoitopolun kehittäminen alkoi marraskuussa 2022. Kaarina työsti digihoitopolkua pääasiassa yksin, mutta tukena oli kehittämisryhmä, johon kuului muun muassa osastonhoitaja ja osastonlääkäri. Osastonhoitaja ja kaksi sairaanhoitajaa tarkastelivat aika ajoin polulle tuotettua sisältöä, ja Kaarina saattoi kysyä heiltä neuvoa sisällön suhteen. Lisäksi apuna oli Soiten Terveyskylä- pääkäyttäjä.

Kaarinan mukaan digihoitopolun rakentaminen vaatii potilaiden hoitopolun syvällistä tuntemusta, aikaa ja riittävää resursointia. Silmäyksikön polku oli pilottivalmis noin puolessa vuodessa, sillä sen tekemiseen oli resursoitu hyvin työaikaa.

- Polun kehittäminen oli ihan miellyttävä kokemus. Kaihipolkuja ei ollut vielä muilla hyvinvointialueilla, joten aika paljon jouduin itse miettimään, mitä sisältöä polulle kannattaisi laittaa. Muista digihoitopoluista otin mallia sen suhteen, kuinka tarkasti asioita on tapana poluilla käsitellä, Melarti kertoo.

Potilaalle kattava ohjaus leikkaukseen ja toipumiseen

Digihoitopolun pilotointi alkoi kesäkuussa 2023. Tulevaisuudessa polulle on tarkoitus liittää kaikki potilaat, jotka on määrätty kaihileikkausjonoon. Polulla kerrotaan yleistä tietoa kaihista ja silmän rakenteesta, ennen leikkausta huomioitavat asiat, leikkauspäivän kulku, leikkauspäivän jälkeen huomioitavat asiat sekä kotihoito-ohjeet. Lisäksi polulla on UKK-osio, viestitoiminto ja peruutuspaikkakysely. Potilas on digihoitopolulla siihen asti, kunnes leikkauksesta on kulunut yksi kuukausi.

- Polulla on paljon enemmän tietoa, mitä olisi mitenkään mahdollista antaa potilaalle puhelimessa. Peruutuspaikkakysely helpottaa hoitotyön suunnittelua, jos kaihileikkausaikoja vapautuu lyhyellä varotusajalla. Peruutuspaikkakyselyyn vastanneita potilaita voidaan pyytää peruuntuneiden aikojen tilalle, Melarti tiivistää polun hyötyjä.

Tutustu Melartin opinnäytetyöhön: