Ajankohtainen

Lähes 58 000 suomalaisella tulehduksellinen suolistosairaus - IBD-digihoitopolusta apua suuren potilasmäärän hoitoon

Julkaistu 24.4.2023 9.45

Digihoitopolku tarjoaa potilaalle kattavan tietopaketin sairaudesta ja sen hoidosta.

Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa on otettu käyttöön HUS IBD digihoitopolku. Polku on tarkoitettu henkilöille, joilla on IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus. IBD-potilaita on paljon: Kelan tilastojen mukaan diagnoosin on saanut lähes 58 000 suomalaista. Sairastua voi missä iässä tahansa, mutta tyypillinen sairastumisikä on 15–35 vuotta. Potilaissa on siis paljon nuoria ja aikuisia, joille digipalveluiden käyttö on luonteva osa arkea.

Digihoitopolku avataan kaikille potilaille, joilla on IBD. Ajatus on, että uudet IBD-potilaat saavat heti endoskopiasta lähtiessään polun esitteen ja ohjeet rekisteröitymiseen. Kotona potilas voi rekisteröityä polulle ja saada sieltä ensitietoa sairaudestaan. Polku sijaitsee Terveyskylän Omapolulla, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Polku sisältää tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, esitieto- ja rokotuskyselyn, lääkehoidon kyselyn sekä Omavointi-palvelun kyselyitä. Omavointi-palvelun kyselyiden avulla potilas voi arvioida vointiaan rauhassa kotona. Omavointi on digitaalinen asiointipalvelu, joka välittää potilaan sairauteen ja vointiin liittyvää tietoa hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Tietoja käytetään esimerkiksi hoidon laadun ja vaikuttavuuden arviointiin.

Polun avulla osalliseksi omaan hoitoon

Koska IBD-potilaita on paljon, digitaalisilla palveluilla on keskeinen merkitys terveydenhuollon resurssien kannalta, ja ne mahdollistavat saavutettavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.

- Suomessa elinikä nousee ja väestö ikääntyy, krooniset pitkäaikaissairaudet lisääntyvät ja terveydenhuollon ammattilaisista on yhä paheneva puute. On selvää, ettemme selviä hoitovastuusta ja terveydenhuollon kustannusten kasvusta ilman, että kehitämme ja panostamme yhä laajemmin myös digitaalisiin terveyspalveluihin. Digitaalisten terveyspalvelujen avulla voidaan vaikuttaa toimintaprosesseihin, kohdentaa resursseja uudella tavalla ja löytää oikeat palvelut oikeille potilaille oikea-aikaisesti, sanoo IBD-hoitaja Jenniina Harno-Tasihin Hyvinkään sairaalasta. Harno-Tasihin on rakentanut digihoitopolkua ja toimii polulla ammattilaisena.

Digihoitopolku mahdollistaa potilaan aktiivisemman osallistumisen omaan hoitoonsa. Potilas voi valmistautua polun avulla tuleviin vastaanottoihin ja tutkimuksiin, ja potilaalle voidaan linkittää hänellä aloitettavan uuden lääkkeen lääkeohjeet ja lääkeohjausvideo, jolloin näihinkin voi tutustua etukäteen.

Kun potilas täyttää polulla esimerkiksi rokotuskyselyn ja selvittää siten hyvissä ajoin rokotustietonsa, ammattilaiset saavat tiedon, mikäli potilaalta puuttuu jokin lääkityksen kannalta oleellinen rokote. Näin vältetään tilanteita, joissa hoidon aloitus viivästyy rokotuksen puuttumisen vuoksi. UKK-osiosta potilas löytää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Taustalla kansallista yhteistyötä

Digihoitopolun taustalla on IBD-hoitajien kansallinen ja tiivis yhteistyö, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan IBD-hoitaja esitteli kollegoilleen OYSin vastaavaa polkua. Hyvinkään sairaalassa innostuttiin polusta ja otettiin yhteyttä Terveyskylään. Polun ranka päädyttiin hankkimaan OYSista, minkä jälkeen sisältöä päivitettiin ja muokattiin HUS-alueelle sopivaksi.

Digipalvelut saatetaan joskus kokea etäisinä ja kasvottomina, mikä voi vähentää intoa niiden käyttöön. Suunnitelmissa onkin lisätä polulle tietoa IBD-hoitotiimeistä. Myös IBD-hoitajien videoimat ohjaustuokiot voisivat antaa polulle personoidumman tunnelman. Lisäksi polulle on suunnitteilla ajankohtaisosio, jossa voidaan jakaa potilaille sairauteen liittyviä ajankohtaisia uutisia.

Terveyskylän palvelut sote-uudistuksen tukena

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää Terveyskylän palveluita monipuolisesti ja saumattomasti osana oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT- palveluiden tuottajana. Tutustu miten Terveyskylä voi vastata tarpeisiinne.

Lähteet

Kelan tilasto: Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet. Korvausoikeusnumero 208 (haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti).