Henkilötietoihin liittyvät oikeudet Terveyskylässä (ammattilaiset)

​Mitä oikeuksia sinulla on?

Mikäli olet kirjautunut TerveyskyläPRO-palveluun ja haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi henkilötiedon osalta, voit olla kirjeitse yhteydessä HUSin keskuskirjaamoon.

  • Osoite: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja oikeus saada nämä tiedot nähtäväksi.

Oikeus vaatia tietojesi korjaamista

Velvollisuutemme on pitää henkilötietojasi ajan tasalla. Mikäli havaitset että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista.

Oikeus pyytää tietojasi poistettavaksi

Sinulla on oikeus vaatia tietojasi poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus saada tietosi siirrettyä

Sinulla on oikeus pyytää antamasi tiedot koneluettavassa muodossa, ja mikäli tämä on teknisesti mahdollista, oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus joissain tapauksissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä merkitsee, että meillä on vain oikeus säilyttää henkilötietoja, mutta ei käyttää niitä muulla tavoin. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos vaadit henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin siihen asti, kunnes tietojesi ajantasaisuus on tarkistettu tai kunnes päätös tietojen poistamisesta on tehty.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Tietosuoja on meille tärkeä asia ja toivomme, että jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, olet yhteydessä meihin. Jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu tai henkilötietojen käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavirastolle. Lisätietoja oikeuksistasi saat Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalvelusta (Tietosuoja.fi).


Päivitetty  18.3.2022

Kyllä