Gå till sidans innehåll

Dina rättigheter i fråga om dataskydd och behandling av personuppgifter

Dataskydd och transparensen vid behandling av personuppgifter är mycket viktigt för oss alla. Vi vill försäkra oss om att du förstår dina rättigheter om dataskydd och behandling av personuppgifter.

Om du omfattas av registerbeskrivningen för en tjänst i Hälsobyn bör du vara medveten om dina olika rättigheter. På den här sidan beskrivs alla dina allmänna rättigheter. Annan information om dataskydd och behandling av personuppgifter finns i den enskilda beskrivningen av behandlingen av personuppgifter för varje Hälsobyns tjänst:

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och rätt att se dessa uppgifter.

För de digitala vårdvägarna har du dessutom rätt att få veta vem som har behandlat dina personuppgifter under de senaste två åren.

Det är vår skyldighet att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att begära att de rättas.

För de digitala vårdvägarna kan du dessutom själv korrigera dina personuppgifter när du loggar in.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas (rätt att bli bortglömd).

För de digitala vårdvägarna tillämpas riktlinjerna och rutinerna för den organisation som vårdar dig.

Du kan själv radera dina uppgifter från egenvårdsprogrammen.

Observera att det kanske inte är möjligt att radera dina uppgifter från Hälsobyns Min vårdväg på grund av våra lagstadgade (94/2022) lagringsskyldigheter. Uppgifterna i Hälsobyns Min vårdväg lagras pseudonymt och kan inte direkt kopplas till en person. Pseudonymiserade uppgifter kan användas till exempel för planering av datastyrning på grundval av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019).

Du har rätt att begära att den information du tillhandahåller är i ett maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd direkt till en annan tjänsteproducent.

För de digitala vårdvägarna gäller denna rätt dina dagboksanteckningar och andra uppgifter som du anger.

Du har i vissa fall rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi endast har rätt att lagra personuppgifter, men inte att använda dem för några andra ändamål. Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du begär radering eller rättelse av dina personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter begränsas då till dess att man har verifierat uppgifternas aktualitet eller man har fattat ett beslut om att radera uppgifterna.

Dataskydd är viktigt för oss och vi hoppas att du kontaktar oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att dina lagliga rättigheter har kränkts eller att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning har du rätt att överklaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer om dina rättigheter på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå.