Lääkkeiden antoajankohdat, HUS Kliininen farmakologia ja lääkehoito

 

​Tutustu oppaaseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Siirry sanastoon

Lääkkeiden antoajankohdat, HUS Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Tulosta

Avainsanat: opas, lääkehoito, antoajankohdat, kliininen farmakologia, lääketalo

Tietosisällössä käsitellään lääkkeiden antoajankohtia, antoajankohtiin vaikuttavia tekijöitä ja annetaan esimerkkejä eri lääkeaineiden suositelluista antoajankohdista.


Oppilaitoskäyttäjät:

Kyllä