Kuulokojekuntoutuksen hoitopolku

Kuulokojekuntoutuksen hoitopolku koostuu perusterveydenhuollon osasta ja erikoissairaanhoidon osasta.

Perusterveydenhuollossa

 • kartoitetaan kuulotilanne ja motivaatio käyttää kuulokojetta

 • tehdään korvien tutkimus sisältäen äänirautakokeet

 • tehdään kuulontutkimus.

Perusterveydenhuollossa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon, kun todetaan elämää häiritsevä kuulon heikkeneminen ja diagnosoidaan kuulovika.

Erikoissairaanhoidossa on yleensä kolme käyntiä:

1. käyntikerta

 • kliininen tutkimus, päätös apuvälinekuntoutuksesta (erikoislääkäri)

 • kuulontutkimukset

 • kuulokojeen esivalinta

 • korvakappaleen mallinotto ja valmistus

2. käyntikerta

 • kuulokojeen säätö ja vahvistuksen mittaaminen potilaan korvassa

 • kuulokoje annetaan kotikokeiluun, ohjaus

3. käyntikerta

 • mahdollinen säätö käyttökokemusten perusteella

 • loppuarvio ja muiden kuntoutustoimenpiteiden tarpeen arviointi, esimerkiksi kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus.

 

Kyllä

Päivitetty  4.6.2021