Lapsen kuulokojekuntoutus

Varhainen kuulokojeiden käyttöönotto parantaa lapsen puheen ja kielen kehityksen ennustetta.

Lapsille sovitetaan yleensä korvantauskuulokojeet. Kuulokojeita varten valmistetaan korvakappaleet, jotka tehdään lapsen oman korvan mallin mukaan. Tätä varten lapselta otetaan korvista korvakappalemallit. Kuulokojeet ohjelmoidaan yksilöllisesti siten, että ne vahvistavat juuri niitä äänentaajuuksia, joilla kuulonalenemaa on.

Jos lapsella ei ole korvakäytävää tai korvalehteä, hän voi saada käyttöönsä niin sanotun luujohtokuulokojeen. Koje siirtää värähtelyn avulla vahvistetun äänen luun välityksellä suoraan sisäkorvaan.

Kuulokojeita käytetään koko valveillaoloaika. Yleensä lapset tottuvat kuulokojeisiin nopeasti, mutta toisinaan tottumiseen voi mennä aikaa. On tärkeää, että vanhemmat suhtautuvat kuulonkuntoutukseen myönteisesti ja kannustavat lasta kuulokojeiden käyttöön.

Kuulokojekuntoutuksessa olevan lapsen seuranta

Lapset käyvät säännöllisessä seurannassa Kuulokeskuksessa. Seurantakäyntejä on lapsen iästä ja kuulonaleneman vaikeusasteesta riippuen 0,5–2 vuoden välein. Lapsen kuntoutukseen osallistuu moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkärin ja audionomin lisäksi tarpeen mukaan sairaanhoitaja, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja, korvakappalevalmistaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

kuulokoje; seuranta; käyttö; varhainen; yksilöllinen; kuntoutus; kuulo

Kyllä

Päivitetty  30.8.2023