Normaali kuulo ja kuulovian aste

Normaali kuulo voidaan määritellä kuulonmittauksilla. Kuuloviat jaetaan neljään vaikeusasteeseen.

Ne äänenpainetasot, joilla ääni keskimäärin havaitaan, on määritelty terveillä nuorilla aikuisilla eri taajuuksilla ja tietyllä kuulokemallilla (ISO 389-1:2017). Nämä tasot on määritelty kuulonmittauksessa 0 dB:n tasoiksi.

Suomessa käytetään EU-työryhmän laatimaa kuulovikojen määrittelyä. Määrittely perustuu paremman korvan ääneskynnysten keskiarvoon. Ääneskynnykset mitataan erikseen taajuuksilla 500, 1 000, 2 000 ja 4 000 Hz ja näistä lasketaan keskiarvo. Keskiarvojen perusteella kuuloviat jaetaan neljään asteeseen:

 
  • lievä: yli 20 dB ja vähemmän kuin 40 dB
  • kohtalainen: yli 40 dB ja vähemmän kuin 70 dB
  • vaikea-asteinen: yli 70 dB ja vähemmän kuin 95 dB
  • erittäin vaikea-asteinen: 95 dB tai enemmän.

Päivitetty  14.5.2021

Kyllä