Siirry sivun sisältöön

Tietoa kuulon kuntoutusohjauksesta

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä palvelua. Kuntoutusohjaajan tuki, ohjaus- ja neuvontapalvelut ja lainattavat apuvälineet ovat potilaalle maksuttomia.

Kuulovian vaikeusaste vaikuttaa kuntoutustoimiin ja palvelujen saantiin. Kuulovika voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia ja hankaluuksia sosiaalisiin suhteisiin ja itsenäiseen asioiden hoitamiseen. Jos potilas ei saa selvää toisten puheesta, sosiaalinen kanssakäyminen voi rajoittua. Kuntoutusohjauksella pyritään tukemaan potilaan ja lähiympäristön välisiä kommunikaatiotapoja ja tiedon saantia sekä ehkäisemään yhteiskunnasta eristäytymistä.

Toimintaympäristön muuttuminen voi vaikuttaa kommunikaation onnistumiseen: esimerkiksi pienikin taustahäly voi vaikeuttaa puheen kuulemista. Kuntoutusohjauksella vaikutetaan kuuloesteettömyyteen ohjaamalla kuunteluolosuhteiden kohentamiseen.

Kuntoutusohjaaja kertoo kodin tavallisten audiolaitteiden kuulemista helpottavista mahdollisuuksista. Kuulon apuvälineet valitaan yksilöllisesti potilaan tarpeiden ja käyttötaitojen perusteella. Kuulon apuvälinevalikoimat vaihtelevat sairaaloittain. Apuvälinekuntoutusta ohjaavat valtakunnalliset saatavuusperusteet.

Päivitetty 2.6.2021