Kuuloaistin toiminta

Äänet voidaan havaita, siis kuulla, kun ne etenevät korvalehden ja korvakäytävän kautta tärykalvolle, josta värähtely etenee edelleen kuuloluita pitkin sisäkorvan simpukan nesteeseen.

​Sisäkorvan simpukassa sijaitsee aistinelin (Cortin elin), joka värähtelee ympäröivän nesteen liikkeen mukana ja jossa aistinsolut, eli simpukan karvasolut, vastaanottavat värähtelyn. Karvasolut aktivoivat kuulohermosäikeitä, joista muodostuu kuulohermo simpukasta aivorunkoon. Näin muodostuva kuulorata välittää hermoärsykkeen simpukasta aivokuorelle, jossa ääni tulee tietoisuuteen.

Simpukka ja kuuloluut kehittyvät valmiiksi sikiökauden aikana, eivätkä kasva enää lapsuusiässä. Korkeat äänet aistitaan simpukan alkuosassa ja matalat kärkiosassa. Muut äänenkorkeudet aistitaan asteittain tällä välillä.

Läpileikkaus sisäkorvasta ja sen eri osista. 

Päivitetty  14.5.2021

Kyllä