Siirry sivun sisältöön

Kuuloaistin toiminta

Äänet voidaan havaita, siis kuulla, kun ne etenevät korvalehden ja korvakäytävän kautta tärykalvolle, josta värähtely etenee edelleen kuuloluita pitkin sisäkorvan simpukan nesteeseen.

Läpileikkaus sisäkorvasta ja sen eri osista.

Sisäkorvan simpukassa sijaitsee aistinelin (Cortin elin), joka värähtelee ympäröivän nesteen liikkeen mukana ja jossa aistinsolut, eli simpukan karvasolut, vastaanottavat värähtelyn. Karvasolut aktivoivat kuulohermosäikeitä, joista muodostuu kuulohermo simpukasta aivorunkoon. Näin muodostuva kuulorata välittää hermoärsykkeen simpukasta aivokuorelle, jossa ääni tulee tietoisuuteen.

Simpukka ja kuuloluut kehittyvät valmiiksi sikiökauden aikana, eivätkä kasva enää lapsuusiässä. Korkeat äänet aistitaan simpukan alkuosassa ja matalat kärkiosassa. Muut äänenkorkeudet aistitaan asteittain tällä välillä.

Päivitetty 14.5.2021