Siirry sivun sisältöön

Kuulonparannusleikkaukset

Heikentynyttä kuuloa voidaan tietyissä tilanteissa parantaa leikkaushoidolla. Leikkaukseen päätyminen on aina tarkan yksilöllisen arvioinnin tulos.

Johtumistyyppisen kuulovian leikkaus

Johtumistyyppistä kuulovikaa saatetaan parantaa leikkauksella. Tärykalvoon tulehduksen tai tapaturman seurauksena jääneen reiän korjaaminen voi parantaa kuuloa merkittävästikin. Kuulon parantuminen riippuu reiän koosta ja sijainnista.

Kuuloluiden poikkeavuuksia voidaan korjata rakentamalla kuuloluuketjua uudelleen omista kuuloluista muotoilemalla tai käyttämällä kuuloluuproteeseja. Otoskleroosi-sairaudessa kuuloluuketju jäykistyy jalustimen osalta, jolloin kuuloa voidaan useimmiten parantaa leikkauksella, jossa jalustin korvataan proteesilla. Myös synnynnäisiä kuuloluiden tai korvakäytävän epämuodostumia voidaan joskus korjata leikkauksella.

Mahdollisuus leikkaukseen arvioidaan yksilöllisesti

Aina kuulonparannusleikkaus ei ole mielekäs, vaikka se olisikin teknisesti mahdollinen. Leikkausta pohtiessa tulee ottaa huomioon odotettavissa oleva kuulon paraneminen ja toisen korvan kuulo. Yleensä leikkausta ei kannata tehdä, jos korvien välistä puolieroa ei saada riittävän pieneksi. Samoin leikkauksen hyöty voi jäädä vähäiseksi, jos korvaan tarvitaan leikkauksen jälkeen edelleen kuulokoje.

Aistimistyyppistä kuulovikaa ei voi parantaa leikkauksella. Poikkeuksena on sisäkorvaistuteleikkaus silloin kun kuulokojeesta saatava hyöty jää vähäiseksi sekä joissakin tapauksissa välikorvaistuteleikkaus.

Päivitetty 1.6.2021