Kuulon vaihtelu

Ihmisen kuulo voi vaihdella monesta eri syystä. Vaihtelun syitä ovat esimerkiksi avoin korvatorvi, Meniérèn tauti ja kuuloluuketjussa oleva katkos.

Päivitetty  7.5.2021

Kyllä