Siirry sivun sisältöön

Kuuleminen kahdella korvalla, binauraalikuulo

Kummallakin korvalla kuuntelu aiheuttaa äänekkyyden lisääntymisen tunteen verrattuna siihen, että samaa ääntä kuunneltaisiin yhdellä korvalla.

Äänen aiheuttama hermoärsyke kulkee sisäkorvan simpukasta kuulohermon välityksellä aivorunkoon, jossa kuuloradat risteävät eri tasoilla. Alemmissa aivoissa kuulorata muodostaa monimutkaisen hermoverkon, jossa oikeaan ja vasempaan korvaan tulleiden äänten aiheuttamat hermoärsykkeet yhdistyvät.

Äänen tulosuunta voidaan havaita korvien välisen äänen voimakkuuseron ja aikaeron perusteella. Lisäksi tulosuunnan havaitsemiseen vaikuttaa korvan ympäröivistä rakenteista, kuten olkapäästä, tuleva äänen heijastuminen.

Kun ihminen kuuntelee samaan aikaan kahdella korvalla, äänekkyys on suurempi verrattuna siihen, että samaa ääntä kuuntelisi vain yhdellä korvalla. Äänekkyys eli kuuluvuus on suure, joka kuvaa kuinka kovana ääni havaitaan

Tavallisesti puhe ja taustahäly tulevat korviin hieman eri aikaan ja eri voimakkuudella, jolloin kuuloradan hermoverkko voi ”suodattaa” puheen esille hälyn seasta.

Päivitetty 14.5.2021