Siirry sivun sisältöön

Aikuisten puheterapia kuulonkuntoutuksessa

Puheterapeutti arvioi kuulemisen ongelmista aiheutuvia keskusteluvuorovaikutuksen ongelmia ja tarjoaa niihin apua. Läheisten keskustelukumppanien osallistuminen puheterapiakäynnille on suositeltavaa.

Puheterapia-aika varataan esimerkiksi kuulokeskuksen audionomin, kuntoutusohjaajan tai lääkärin vastaanoton kautta. Puheterapiapalveluiden saatavuus aikuisille potilaille vaihtelee sairaanhoitopiireittäin.

Puheterapian keskiössä ovat kuulemisen ongelmat, potilaan keskusteluvuorovaikutuksen sujuvuuden arviointi ja arvion perusteella annettava neuvonta. Arviosta kirjoitettu raportti toimii tarvittaessa osana potilaan työkyvyn arviointia.

Puheterapeutin vastaanotolla tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan haastattelu ja puheen havaitsemisen testaus sekä suunnitellaan jatkokuntoutusta. Tavoitteena on saada potilas ymmärtämään paremmin kuulovian vaikutuksia keskustelun sujuvuuteen ja sosiaaliseen jaksamiseen. Samalla lisääntyy tietoisuus keskustelua helpottavista keinoista.

Puheterapiassa motivoidaan potilasta käyttämään kuulolaitteita ja tarvittaessa kirjoitustulkkausta. Läheisille puheterapeutti kertoo keskustelun keinoista ja auttaa heitä ymmärtämään kuulovian vaikutuksia. Lisäksi puheterapeutti osallistuu sisäkorvaistute-kuntoutuksen eri vaiheisiin.

Päivitetty 2.6.2021