Siirry sivun sisältöön

Mikä on sisäkorvaistute?

Sisäkorvaistute auttaa kuulemaan, mutta toimii eri tavalla kuin kuulokoje.

Sisäkorvaistute on kuulonapuväline, joka poikkeaa jonkin verran tavanomaisesta kuulokojeesta. Sisäkorvaistutteeseen kuuluu leikkauksessa operoitava sisäinen osa, kuulokojeen tapainen ulkoinen osa sekä magneetti.

Sisäkorvaistutteita on asennettu Suomessa vaikea-asteisiin kuulovikoihin vuodesta 1995 alkaen. Nykyisin toimenpiteitä tehdään noin 200 vuodessa. Istuteleikkaukset on keskitetty viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Sisäkorvaistutehoidolla voidaan saavuttaa hyvä puheentunnistuskyky rauhallisissa kuunteluolosuhteissa. Hoidon on osoitettu lisäävän elämänlaatua kaikissa ikäryhmissä. Nuorimmat potilaat ovat olleet 8–10 kuukauden ikäisiä ja vanhimmat yli 80-vuotiaita. Vuonna 2021 arvioitiin, että sisäkorvaistutetta käyttäviä potilaita on Suomessa noin 1 400.

Päivitetty 26.5.2021