Otoskopia

Ennen kuulontutkimusta tutkittavan korvat katsotaan korvan tähystämiseen tarkoitetulla laitteella.

Korvaan tähystetään otoskoopilla tai vaihtoehtoisesti korvakäytävän suulle asetetulla suppilolla, jolloin valolähteenä toimii otsalamppu.

Otoskopiassa ko​rvakäytävästä poistetaan tukkiva vaha ja mahdolliset vierasesineet sekä tutkitaan tärykalvon tila. Jos herää epäily välikorvaeritteestä, tutkimusta täydennetään pneumaattisella otoskopialla tai tympanometrialla. Näiden avulla tutkitaan tärykalvon liikettä ja arvioidaan välillisesti välikorvan tilaa.

Päivitetty  23.5.2021

Kyllä