Lapsen kuulonkuntoutuksen tavoite

Lapsen kuulonkuntoutuksessa pyritään mahdollisimman hyvään kuulokykyyn ja tuetaan lapsen kehitystä.

Lapsen kuulonkuntoutuksen tavoitteena on turvata puheen ja kielen kehitys, mahdollistaa oppiminen ja koulutus sekä tukea lapsen sosiaalista kehittymistä, persoonallisuuden kasvua ja toimintakykyä. Hyvä yhteistyö kuntouttajien, perheen, varhaiskasvatuksen, koulun ja lapsen muun ympäristön kesken on tärkeää kuntoutuksen onnistumiseksi.

lapsi; tavoite; tuki; kehitys; kuntoutus; kuulo

Kyllä

Päivitetty  30.8.2023