Siirry sivun sisältöön

Mitä kuntoutusohjaaja tekee kuulonkuntoutuksessa?

Kuntoutusohjaus tukee kuulonkuntoutusta eri elämänvaiheissa.

Kuntoutusohjaaja

 • kartoittaa kuulokojeen tai muun apuvälineen käyttöä ja muuta kuntoutustarvetta

 • keskustelee potilaan kuulovikaan tai sairauteen liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista potilaan ja hänen läheistensä kanssa

 • pyrkii edistämään potilaan kommunikaatiota ja kuntoutusmotivaatiota

 • ohjaa ja neuvoo palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa ja tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot

 • tukee potilaan osallistumista arjen toimintoihin (esim. harrastuksiin ja muuhun sosiaaliseen elämään) kommunikaatiovaikeuksia ja ympäristön ennakkoluuloja minimoiden, jotta potilas ei syrjäytyisi

 • arvioi kuulon lisäapuvälineiden tarvetta ottaen huomioon kuulon suojauksen

 • ohjaa kuulon apuvälineiden käyttöä, asentaa pienoisapuvälineitä ja tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot apuvälinehakemuksen liitteeksi

 • pyrkii edistämään potilaan toimintaympäristön kuuloesteettömyyttä.

Eri elämänvaiheissa kuntoutusohjaaja

 • tukee ja seuraa lapsen puheen ja kielenkehityksen edistymistä yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa

 • tukee potilaan koulunkäyntiä, opiskelua ja ammattiin ohjautumista

 • tukee potilaan työelämään pääsyä, työssäkäyntiä ja siellä pysymistä sekä eläkemahdollisuuksien kartoittamista

 • tukee iäkkäiden potilaiden turvallisen ja mielekkään elämän järjestämisessä.

Päivitetty 2.6.2021