Muita tapoja tutkia kuuloa ja sen toimintaa

Kuulon toimintakokeilla saadaan kuulontutkimuksia täydentävää tietoa diagnostiikkaa varten.

Äänes- ja puheaudiometriset kuulontutkimukset perustuvat tutkittavalta saatuun, esitettyyn ääneen liittyvään reaktioon. Aina tällaista reaktiota ei ole mahdollista saada esimerkiksi tutkittavan iän, kehitystason tai muun yhteistyöhön vaikuttavan seikan vuoksi. Usein tarvitaankin tarkentavaa tietoa kuulojärjestelmän tietyn osan toiminnasta. Tarkentavaa tietoa saadaan kuulon toimintakokeilla.

Päivitetty  25.5.2021

Kyllä