Siirry sivun sisältöön

Muita tapoja tutkia kuuloa ja sen toimintaa

Kuulon toimintakokeilla saadaan kuulontutkimuksia täydentävää tietoa diagnostiikkaa varten.

Äänes- ja puheaudiometriset kuulontutkimukset perustuvat tutkittavalta saatuun, esitettyyn ääneen liittyvään reaktioon. Aina tällaista reaktiota ei ole mahdollista saada esimerkiksi tutkittavan iän, kehitystason tai muun yhteistyöhön vaikuttavan seikan vuoksi. Usein tarvitaankin tarkentavaa tietoa kuulojärjestelmän tietyn osan toiminnasta. Tarkentavaa tietoa saadaan kuulon toimintakokeilla.

Tympanometriassa mitataan äänienergian etenemistä korvakäytävästä tärykalvolle ja välikorvaan. Tutkimuksessa muutetaan korvakäytävän ilmanpainetta ja mitataan samalla korvakäytävään laitetun kuulokkeen tuottaman äänen heijastumista mikrofonin avulla. Tutkimuksella saadaan otoskopiaa täydentävää tietoa tärykalvon takana olevan välikorvan tilasta. Jos tutkittavalla on johtumistyyppinen kuulonalenema ja tympanometrian tulos on normaali, kyseessä voi olla kuuloketjun toimimattomuus.

Emissiotutkimuksessa arvioidaan sisäkorvan toimintaa ja välillisesti kuuloa. Tutkimusta käytetään esimerkiksi vastasyntyneiden kuulon seulonnassa. Tutkimuksessa korvakäytävään annettaan ääniärsyke, joka aiheuttaa sisäkorvan simpukan ulkoisten karvasolujen taipumista ja hentoa, herkillä mittalaitteilla mitattavaa ääntä eli emissiota. Tutkimus on nopea ja kivuton. Vasteita ei saada, jos välikorvassa on eritettä tai voimakasta alipainetta (esimerkiksi nuhan takia) tai korvakäytävä on hyvin tukkoinen tai kapea. Tutkimuksen onnistuminen edellyttää tervettä korvaa ja hiljaista ääniympäristöä.

Kuulon aivorunkovasteita tutkittaessa mitataan kuulohermon ja aivorungon sähköisiä vasteita kummastakin korvasta erikseen. Vastasyntyneelle alle puolivuotiaalle lapselle tutkimus voidaan tehdä luonnollisessa unessa, isommalle lapselle nukutuksessa tai levossa ja aikuiselle levossa.

Tutkimuksessa korviin asetetaan kuulokkeet, joiden kautta annetaan lyhytkestoinen ääniärsyke yleensä muutamia tuhansia kertoja kutakin voimakkuutta kohti. Ääniärsykkeen aiheuttama sähköinen vaste rekisteröidään pään alueelle asetettavien elektrodien avulla. Elektrodit (3-4 kpl) asetetaan tavallisesti korvan taakse, otsalle ja päälaelle. Tutkimuksessa arvioidaan kuulon tasoa ja ääni-informaation etenemistä kuulojärjestelmässä.

Päivitetty 25.5.2021