Siirry sivun sisältöön

Miksi kuulonharjoituksia on hyvä tehdä?

Kuulokojeella tai sisäkorvaistutteella kuuntelemiseen tarvitaan yleensä harjoitusta, jotta niistä saataisiin paras mahdollinen hyöty.

Kuulonharjoituksista on hyötyä kuulonapuvälineitä käyttäville henkilöille. Jo kuulokojeen ottaminen säännölliseen käyttöön aloittaa kuulon kuntoutumisen: äänet vahvistuvat ja kuulumattomissa olleita ääniä tulee kuuluviin. Kun tähän kokopäiväiseen arkiäänien kuulonkuntoutukseen lisätään tehostettu kuulonharjoitusten tekeminen, saadaan lisää hyötyä.

Kuulonharjoitusten avulla pyritään totuttamaan aivoja kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden käyttöön, parantamaan niistä saatuja hyötyjä ja lisäämään niiden säännöllistä käyttöä. Lisäksi kuulonharjoitukset tukevat kuulotiedon käsittelyyn liittyviä aivotoimintoja, kuten kuulomuistia.

Kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen käyttäminen ja kuulonharjoitusten tekeminen auttavat saamaan puheesta paremmin selvää. Tämä lisää yleensä rohkeutta osallistua kanssakäymiseen ja helpottaa kanssakäymistä. Tehokas kuulon käyttäminen auttaa pitämään yllä henkistä vireyttä.

Päivitetty 12.7.2021