Gå till sidans innehåll

Vårdväg för rehabilitering med hörapparat

Vårdvägen för rehabilitering med hörapparat består av en del inom primärvården och en del inom den specialiserade sjukvården.

De första stegen för att bli hänvisad till hörselrehabilitering görs inom primärvården och företagshälsovården där man utför en kartläggning av hörseln. Inom primärvården skrivs en remiss till specialiserade sjukvården om man konstaterar en hörselnedsättning som stör livet och en hörselnedsättning diagnostiseras. En privatläkare kan också ge en remiss till den specialiserade sjukvården.

Inom den specialiserade sjukvården har man 1–3 besök. Under det första besöket genomför vårdpersonalen de hörselundersökningar som behövs. Baserat på undersökningsresultaten gör läkaren en diagnos och bedömer behovet av hörselrehabilitering. Om man beslutar sig för rehabilitering med hörapparat kommer en audionom att välja hörapparater som lämpar sig för patientens hörsel. Vid behov gör man modeller av öronen för öroninsatser.

Om man inte har provat hörapparater under det första besöket sker detta under följande besök. En audionom provar olika hörapparater på patienten. Patienten får anvisningar för användningen av hörapparaterna och sådant som rör underhållet. Efter att utprovningen av hörapparat får patienten eventuellt ännu en inbjudan till apparatkontroll. Vid behov ställer audionomen in hörapparaterna baserat på patientens användarerfarenhet samt ger handledning i frågor som rör användningen och underhållet av apparaterna. Dessutom bedöms behovet av övriga rehabiliteringsåtgärder, till exempel rehabiliteringshandledning och anpassningscoachning.

Ibland genomförs utprovningen av hörapparater och handledningen hos privata tjänsteproducenter som en köptjänst. Även andra rehabiliteringstjänster kan ordnas som köptjänster. De hörhjälpmedel som överlämnats är alltid kostnadsfria för användaren och ägs av sjukvårdsdistriktet.

Uppdaterad 4.6.2021