Bilddiagnostikundersökningar

Bilddiagnostikundersökning av ögat; ögonbottenfotografering, optisk koherenstomografi, dvs. OCT och kontrastfotografering ingår i behandlingen av många ögonsjukdomar.

​​​​