Ögonundersökningar

Vid diagnosticering och uppföljning av flera ögonsjukdomar används olika undersökningar som mäter ögats uppbyggnad och funktion. Undersökningar görs även ofta före ögonoperationer.​

Personer som använder kontaktlinser bör använda glasögon med bågar då de kommer på undersökning, eftersom det vid undersökningen kan användas olika ögondroppar, även droppar som vidgar pupillerna. Eftersom tiden som det tar för pupillerna att vidga sig kan variera betydligt mellan olika patienter, lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för ögonundersökningar (högst några timmar). De kortaste undersökningarna varar endast några minuter. Ögonundersökningar är smärtfria.

pic Ögontrycksmätning 

Ögontrycket kan mätas på olika sätt. Läs mer.

pic Bilddiagnostikundersökningar 

Läs mer om ögonbottenfotografering, kontrastfotografering samt optisk koherenstomografi.

pic Synfältsundersökningar

Synfältet kan bli snävare till exempel hos personer med glaukom. Läs mer.

pic Mätningar som berör starr

Mer information om mätningar som görs inför starroperation.

pic Undersökning av färgseende och mörkeradaption 

Även ögats förmåga att anpassa sig till mörker och se olika färger kan mätas. Läs mer.

pic Hornhinneundersökning 

Mer information om undersökningar av ögats yta.

pic Ultraljudsundersökning 

Ögat kan även undersökas med hjälp av ultraljud. Läs mer.

pic Undersökning av synbanorna (VEP-undersökning)

Mer information om undersökningen som mäter synbanornas funktion.

pic Elektroretinogram (ERG-undersökning)

Mer information om elektroretinogram.

pic Neuro-oftalmologisk undersökning

​Mer information om ögonundersökningar som kombinerar neurologi och ögonsjukdomar.