Gå till sidans innehåll

Organtransplantationer och sexualitet

Allvarliga sjukdomar kan på många sätt påverka självkänslan, parförhållandet och sexualiteten.

Faktorer som har att göra med en svår sjukdom påverkar på många sätt parförhållandet och det sexuella umgänget. Efter en organtransplantation behöver kroppen få tid att återhämta sig. I en akut sjukdomsfas känns sexualiteten inte så viktig men den blir aktuell på nytt när prestationsförmågan och krafterna kommer tillbaka.

Efter operationen kan man börja ha sexuellt umgänge enligt hur man mår. Det är bra att komma ihåg att i ett parförhållande är sexualiteten mycket mer än ett samlag. I ett parförhållande behövs ömsesidig diskussionsförmåga och förmåga att lyssna.

Liksom alla andra långvariga sjukdomar, kan även svikt i de inre organen förändra din självbild. Förändringar i självbilden återspeglas i sexualiteten och i synnerhet i den sexuella lusten. Sjukdomen eller behandlingen kan förändra utseendet, till exempel förorsaka att tillväxten avtar eller att man får ökad kroppsbehåring. Ärren som uppkommer efter en operation kan också påverka ditt humör fastän de inte i sig begränsar sexualiteten. Du kan uppleva förändringar i din känsla av manlighet eller kvinnlighet eller till exempel hur attraktiv du upplever dig själv.

Det är bra att prata med en läkare om dessa saker och saker som har att göra med familjeplanering när ämnet är aktuellt och du tycker att det känns rätt. På anpassnings- och träningskurserna för transplantationspatienter behandlar man också saker som har att göra med sexualitet och parförhållanden. En kamratstödjare kan vara en bra diskussionspartner i saker som gäller sexualiteten.

Allvarliga sjukdomar kan påverka den sexuella lusten. Som man kan du upptäcka erektil dysfunktion och som kvinna förändringar i menstruationscykeln. Menstruationen kan vara väldigt oregelbunden eller utebli helt och hållet. Detta är tillfälligt och korrigeras om cirka 6−12 månader efter organtransplantationen. Torra slemhinnor kan höra till sjukdomar som kräver en organtransplantation. Om man vill ha samlag kan torrheten behandlas med glidmedel. Om symtomen pågår länge bör man diskutera med läkaren och tillsammans fundera ut om det behövs fortsatta undersökningar eller förändringar i läkemedelsbehandlingen.

Hos män kan spermieantalet och deras rörlighet förändras på grund av sjukdomen eller medicineringen och detta i sin tur påverkar fertiliteten, de erektila dysfunktionerna eller problemen med utlösning. Hos kvinnor kan den oregelbundna menstruationscykeln normaliseras när organtransplantationen fungerar bra och då normaliseras vanligen fertiliteten.

Det finns flera olika preventivmetoder. Kondomen skyddar bra mot smittor men den är inte den mest effektiva preventivmetoden. Det rekommenderas ändå alltid att man använder kondom i slumpmässiga och även nya relationer, även om man samtidigt använder andra preventivmedel. Hormonella preventivmedel såsom p-plåster, p-ring, en kapsel under huden och spiraler är effektivare än preventivmedel med kortvarig effekt (kondom och pessar), eftersom man inte glömmer dem eller använder dem fel på annat sätt. Minipiller är också lämpliga för transplantationspatienter men det finns en risk att man glömmer att ta dem. Det är bra att prata med en läkare om lämpliga preventivmedel och saker som har att göra med familjeplanering när ämnet känns aktuellt.

Efter en organtransplantation bör en graviditet planeras och alltid diskuteras med den behandlande läkaren. Vanligen rekommenderar man inte att bli gravid genast efter en organtransplantation. Man rekommenderar en karenstid på två år mellan organtransplantationen och graviditeten. Läkemedlen mot avstötning (i synnerhet mykofenolat) och vissa blodtrycksläkemedel kan förorsaka fosterskador, så det är viktigt att man planerar förändringarna i läkemedlen i god tid före man blir gravid. Dessutom är vissa sjukdomar ärftliga så det är bra att fundera om man behöver diskutera med en ärftlighetsläkare.

Uppdaterad 18.10.2022