Gå till sidans innehåll

Övriga tjänster och stöd för dig som lever med en sjukdom

Via funktionshinderservicen som kommunen ordnar är det möjligt att få tjänster som underlättar vardagen. Man kan bevilja stöd för närståendevård åt en närstående som vårdar en person med en långvarig sjukdom i hemmet.

Via funktionshinderservicen kan man på basis av handikappservicelagen eller med stöd av specialomsorgslagen få tjänster som hjälper en att klara av livet hemma eller utanför hemmet. För tjänster som beviljas av funktionshinderservicen behövs en ansökan om funktionshinderservice och ett läkarintyg om sjukdomens karaktär och behovet av vård som bilaga. På basis av serviceplanen bedömer vi kundens servicebehov och planen uppdateras enligt behov.

Stödtjänster som inkluderas i serviceplanen kan till exempel vara:

  • Färdstöd för fritids-, studie- och arbetsresor. Då bör behovet av specialfordon pågå i minst ett år.

  • Förändringsarbeten i hemmet och fasta hjälpmedel och apparater som är nödvändiga på grund av sjukdomen.

  • Personlig hjälp (assistent och andra specialarrangemang).

  • Serviceboende.

  • Stöd för att skaffa bil eller tilläggsutrustning.

  • Kommunikationsutbildning som beviljas som anpassningsträning.

  • Specialservice för personer med intellektuell funktionsnedsättning med den egna planen som blivit gjord inom funktionshinderservicen som grund.

Stöd för närståendevård

Närståendevård är när man ordnar vård och omsorg åt en person med en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller närstående. Stöd för närståendevård är en helhet som bildas av vårdbidrag, nödvändiga tjänster för den som vårdas samt stöd för närståendevårdaren.

Stöd för närståendevård ansöks av socialväsendet i den egna kommunen.

Uppdaterad 18.10.2022