Gå till sidans innehåll

Stöd för att orka i vardagen för långtidssjuka ungdomar

Om det känns tungt att ta hand om sjukdomen eller du känner dig deprimerad, har du möjlighet att få hjälp.

En vuxen eller ung person som varit i samma situation förstår dig på ett alldeles speciellt sätt. Det är kraften med kamratstödet!

Man kan söka och hitta kamratstöd på många olika ställen:

 • Du kan fråga den vårdande instansen om de känner unga som har varit i samma situation.

 • Patientföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättningar erbjuder ofta kamratstöd (se webbplatsen för din egen förening). Man kan även söka föreningar i Kamrathuset.

Ibland känns det lättare att anonymt kontakta en vuxen via nätet eller per telefon.

En socialarbetare kan hjälpa dig med många saker

En socialarbetare är en person som kan hjälpa dig med många olika saker. Därför kan man kalla en socialarbetare för en life coach, det vill säga livsstilscoach.

Om du är fundersam över praktiska saker, du har tappat riktningen, du funderar på självständigheten – socialarbetaren kan hjälpa dig med dessa och många andra saker.

Hjälpen som socialarbetaren erbjuder är psykosocial hjälp, individuellt planerad just för dig.

Saker som du kan få stöd för

 • Socialskydd och sociala tjänster. Vid behov hjälper socialarbetaren dig att göra ansökningarna.

 • Socialarbetaren kan tillsammans med dina närstående och personalen delta i planeringen om acklimatiseringen hemma och anordnandet av fortsatt vård.

 • Boende.

 • Ekonomiska ärenden.

 • Utbildning och arbete – arbetsförmåga och rehabiliteringsmöjligheter.

 • Familj och kompisar.

 • Psykisk hälsa och rusmedel.

 • Akut- och krissituationer.

 • Våld och brott.

 • Den unga patientens rättigheter.

 • Kamratstöd och andra i samma situation.

 • Drömmar och livsglädje.

Kom ihåg att du inte behöver ha en fråga om ett visst ärende. Om det känns att du bara vill prata, ta kontakt!

Hur får jag kontakt med en socialarbetare?

Det finns socialarbetare på sjukhusen och mottagningarna. Därtill finns det socialarbetare inom social- och hälsovårdsväsendet i din kommun.

Om du inte har kontaktuppgifterna, fråga någon på din avdelning eller via växeln på sjukhuset!

Det lönar sig att söka psykiskt stöd i ett tidigt skede. Ibland hjälper det att du får berätta hur du mår, men ibland kan din situation kräva till exempel mer långvarig terapi.

Elevomsorgen som hjälp

Skolhälsovårdare, -kuratorer, och -psykologer hjälper dig med frågor som du funderar på och vid behov kan de hänvisa dig vidare.

Ungdomsstationer

Du hittar kontaktuppgifterna för ungdomsstationen på den egna kommunens webbplats. Läs mer om ungdomsstationer:

Hälsocentralens mentalvårdstjänster

Kontakta hälsocentralen i ditt område.

Ungdomspsykiatrins verksamhetsställen

Via hälsovården eller elevomsorgen hänvisas man med remiss till de ungdomspsykiatriska tjänsterna. För att få en remiss bör du söka dig till skolans hälsovårdare och läkare eller till din egen hälsocentral.

Jos jokin asia mietityttää kovasti tai olo tuntuu jatkuvasti alakuloiselta, on hyvä etsiä joku ihminen, jolle voit asioistasi puhua.

Mielenterveystalon sivuille on listattu yleisiä nuorten ongelmia.

Uppdaterad 18.10.2022