Gå till sidans innehåll

Enkät till vårdnadshavarna om övergången till vuxensidan

Transition betyder att vården av en person i beroendeställning övergår från barn- och ungdomssjukvården till vuxenvården. Enkäten har planerats för att hjälpa vårdnadshavarna att lita på sina egna kunskaper och färdigheter under den ungas transitionsprocess.

Laddar enkäten...