Gå till sidans innehåll

Sexualitet och den ungas långvariga sjukdom

Sexualiteten försvinner inte även om man är sjuk men sjukdomen kan påverka sexualiteten, till exempel hur man upplever sig själv sexuellt.

Sexualiteten är en del av personen. Tankarna om den egna sexualiteten kan variera under puberteten. Sexualiteten är en del av dig oberoende ålder, hudfärg, kön eller hälsotillstånd. Var och en har rätt till sexualitet, att njuta av den och få information om den. Den sexuella utvecklingen, det biologiska könet, den sexuella inriktningen och den sociala könsidentiteten hör alla till sexualiteten.

Puberteten och förändringarna i kroppen och sinnet som den medför hör till ungdomen. I ungdomen blir det mer exakt hur man upplever det egna könet, den sexuella inriktningen samt hur och hurudant sex man vill ha och med vem - om man överlag vill ha sex.

Dessa är saker som angår endast en själv och som man själv får bestämma om. De sexuella rättigheterna går också hand i hand med skyldigheterna mot andra. Dina egna rättigheter får inte kränka andras rättigheter. Hos var och en mognar sexualiteten med tiden, det är ingen brådska.

Att hitta sin sexualitet och sin relation till sex är i synnerhet utmaningar för utvecklingen i ungdomen. Att onanera är ett bra sätt för alla unga att bekanta sig med sig själva och lära sig vad man tycker om.

Det är ingen skillnad vilken långvarig sjukdom du har, sexualiteten försvinner inte någonstans. Om sjukdomen begränsar din sexualitet, lönar det sig att söka hjälp eller ta upp saken på läkarmottagningen.

Vi är alla individer och vi upplever sjukdomens inverkan på olika sätt. Att bli sjuk kan påverka sexualiteten. Din egen erfarenhet blir en viktig del, och det att du kan prata om dina känslor och förhoppningar vad gäller sex med din möjliga flick- eller pojkvän.

Sjukdomen kan också orsaka sexuell olust men lusten varierar annars också under människans hela livscykel.

På befolkningsförbundets sidor finns mycket mer information om sexualitet, sexuella rättigheter, sex och parförhållanden.

Uppdaterad 18.10.2022