Gå till sidans innehåll

Reumatism och sexualitet

Reumatiska sjukdomar påverkar i regel inte sexualiteten.

Reumatism och sexualitet

Även om det kan höra smärttillstånd till reumatism, påverkar de vanligen inte lusten eller orken. Ömhet, närhet, att man värdesätter och respekterar den andra är viktiga faktorer. Det som är viktigt är vad du tycker att är tillfredsställande, möjligt och känns bra. Prata öppet med din partner om du är i ett parförhållande. Det hör till det normala livet att den sexuella lusten varierar. Vid behov kan du ta upp ämnet med vårdpersonalen.

Reumatism, preventivmedel och graviditet

För unga i fertil ålder är preventivmedel under behandlingen av reumatism ofta nödvändiga, eftersom vissa läkemedel mot reumatism kan ha en skadlig inverkan på fostret. Det lönar sig att diskutera valet av preventivmedel med reumaläkaren. I princip kan man använda alla preventivmetoder, även p-piller om man tar helhetssituationen i beaktande. Vissa läkemedel har en karenstid på till och med två år innan man kan bli gravid.

Om du däremot planerar att bli gravid, bör du kontakta vårdplatsen. Det lönar sig att i god tid planera en medicinering som är trygg för fostret.

Uppdaterad 18.10.2022