Gå till sidans innehåll

Om egenvård

Egenvården lyckas bäst när du tar hand om dig själv på ett övergripande sätt.

Det kan ha gått en tid sedan du blev sjuk och fick diagnosen. Trots det är sjukdomen på något sätt alltid en del av ditt liv och när du blir vuxen är den allt mer på ditt eget ansvar. När din uppfattning om och förståelsen för din sjukdom växer, kan det väcka många nya frågor och känslor. Ibland bör man steg för steg lära sig att leva med sjukdomen. Det kan hända att den ena dagen känns allting lätt och följande dag känner du vårdtrötthet och din situation känns oöverkomligt svår. Det är bra att man lär sig att känna igen dessa faser och via det får ett grepp om problemen. När du vårdar dig själv bra, förbättras livskvaliteten och du orkar bättre med vardagen.

Som bäst planeras vården av din sjukdom så att man tar så många delområden som möjligt i beaktande tillsammans med dig och ditt vårdteam. Grunden för din vård är en individuellt planerad läkemedelsbehandling och en väl genomförd egenvård. Det är viktigt att man går på laboratorieprover, undersökningar och tar läkemedlen regelbundet. Var ärlig när du pratar med läkaren och skötaren. Du får bäst hjälp då du berättar hur du mår på riktigt, hur du orkar vårda dig själv och vad som krävs av dig att leva med sjukdomen.

Det är endast möjligt att förbinda sig till vården om du accepterar din sjukdom och anpassar dig till de begränsningar och problem som den eventuellt medför. Sjukdomen kan begränsa men den kan också öka din självkännedom och unikhet. På patientföreningarnas årliga evenemang kan du hitta kamrater, det vill säga andra unga som har liknande erfarenheter som du.

Tillräckligt med motion, sömn och en hälsosam kost är viktiga delar av både det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Motionera tillräckligt

Rask motion är en viktig del av ditt välbefinnande. Skapa både små och stora mål åt dig själv. Bekanta dig med motionsutbudet i din stad eller din kommun. Gör ett motionstest.

Sov bra

Kom ihåg att vila. Det är särskilt viktigt med vila när din sjukdom är i en dålig fas. Tillräckligt med sömn och vila främjar utvecklingen och tillväxten, att man lär sig nya saker och återhämtar sig. Sömnen är viktig för hjärnans funktion. Det är en förutsättning för välbefinnandet och den psykiska hälsan. Ge tid åt dig själv att återhämta dig. Stress och brådska gör att man börjar må sämre.

Ät mångsidigt

En mångsidig kost är grunden för en god hälsa! Till en bra kost hör tillräckligt med grönsaker, spannmål, kalcium och D-vitamin. Om du misstänker att din kost är ensidig eller otillräcklig, fråga råd från din vårdplats. Du har möjligheten att diskutera med en näringsterapeut.

Uppdaterad 18.10.2022