Gå till sidans innehåll

Ungdomar och sociala relationer

De mänskliga relationerna varierar en aning under livets gång. I ungdomen är vänskapsrelationer och kärleksrelationer ofta centrala men stödet av föräldrarna eller någon annan vuxen är ändå viktigt.

Mänskliga relationer är en viktig del av livet. Var och en borde ha en pålitlig person som man kan vända sig till och som man kan prata med. När livet känns tungt och problemen tynger är det bra att diskutera med någon. Om man inte har någon att prata med och man känner sig ensam, lönar det sig att söka hjälp.

Var och en av oss har vanligen någon slags relation till andra människor, såsom familjemedlemmar, kompisar, skol- och arbetskamrater, personer som blivit bekanta via hobbyer osv. Till mänskliga relationer hör många olika slags känslor, både positiva och negativa. Man behöver inte tycka om alla men man bör på något sätt komma överens med alla.

Vännernas och kompisarnas betydelse växer ofta i puberteten. Det är ibland lättare att prata med kompisarna än med föräldrarna eller närstående vuxna. Man kan lita på en vän och dela både bra och svåra saker med vännen. En god vänskap håller ihop trots meningsskiljaktigheter och förändringar i livet. Det finns många slags vänskapsrelationer: Vissa håller hela livet och andra tar småningom slut.

Alla vill inte vara med i en stor kompisgrupp. En lugn omgivning och en själv som sällskap är för vissa det bästa sättet att tillbringa sin fritid på. Det är ok att vara för sig själv men on du känner dig ensam, berätta om det för en vuxen. Ensamhet kan vara förkrossande och kännas ångestfyllt och då man pratar om saken känns det ofta lättare.

Ungdomarnas kärleksrelationer är oftast kortvariga. En stor del av människorna börjar sällskapa först som vuxna. Till sällskapandet hör stora känslor såsom glädje, kärlek, sorg och besvikelse. Det lönar sig att prata med en kompis eller en vuxen om sorger. Det kan vara tufft när en kärleksrelation tar slut och det hjälper att prata om saken.

Relationen till föräldrarna förändras vanligen småningom under ungdomen. Även om dina föräldrar eller dina närstående står lite i bakgrunden i ditt liv, är de ändå ett viktigt stöd för dig. Vuxna har mycket livserfarenhet och kunskap om olika slags lösningsmöjligheter. Vuxna har också varit unga och de har egna erfarenheter från ungdomen. Om det är svårt att starta en diskussion med en vuxen kan du till exempel först fråga om hens ungdom.

En trygg vuxen är en person som du kan lita på och som du kan prata med om även svåra saker. En trygg vuxen kan till exempel vara din egen förälder, en släkting, en mor- eller farförälder, en förälder till en kompis, en lärare eller skolhälsovårdaren. Vissa saker kan kännas så personliga att du inte vill prata om dem med någon ansikte mot ansikte. Då kan hjälpande telefoner eller diskussioner på nätet vara till hjälp. Man bör inte ge personlig information på nätet om man inte vet att källan är pålitlig. Pålitliga sidor har kontaktuppgifter, adress och telefonnummer. Patientföreningarnas och sjukvårdsdistriktens sidor är pålitliga. På Rädda Barnen rf:s Netari-chatt kan man prata med en pålitlig vuxen om till exempel mänskliga relationer.

Uppdaterad 24.2.2023