Gå till sidans innehåll

Vården av den unga på vuxensidan

Den unga övergår till att använda tjänsterna inom sjukvården på vuxensidan vid 16–20-årsåldern. På vuxensidan sker många saker på annat sätt än på barnsjukhuset eller barnpolikliniken.

Vården kan helt och hållet övergå till primärvården eller delas mellan primärvården och den specialiserade sjukhusvården. Även på vuxensidan kan du ta med dig föräldrarna eller någon annan stödperson. Du träffar många nya människor i en ny miljö. Det kan till en början kännas förvirrande men var öppen och berätta om dig själv och din sjukdom.

  • På vuxensidan är många saker på annat sätt än på barnsidan. Det är inte nödvändigtvis en dålig sak men det kan ta tid att vänja sig.

  • På barnsidan kan det hända att du blev vårdad av en bekant läkare och bekanta skötare i flera års tid. På vuxensidan kan läkarna bytas mer ofta.

  • Vissa undersökningar på barnsidan görs under bedövning eller narkos. På vuxensidan görs samma undersökningar i regel när man är vaken.

  • På vuxensidan är åldersfördelningen stor. I samma väntrum kan det finnas 16-åriga och 100-åriga patienter.

  • Du måste själv komma ihåg mottagningstiderna och laboratorieproverna. Kom ihåg att senarelägga din mottagningstid om den inte passar dig. På vuxensidan får man en räkning för en tid som inte avbokats.

Uppdaterad 18.10.2022