Gå till sidans innehåll

Förberedelser för den unga inför övergången till vuxensidan

Man kan förbereda sig på att vården av den långvariga sjukdomen övergår till vuxensidan genom att till exempel i början gå till läkarmottagningen ensam.

I 12-årsåldern kan du gå till läkarmottagningen ensam och då kan du berätta om dina saker med egna ord. Syftet är att stärka självständigheten och stöda förberedelsen inför vårdens övergång till vuxensidan. Du kan förbereda dig för mottagningen genom att fundera ut frågor.

I 14-årsåldern kan du redan börja ta mer ansvar för din medicinering, dina tidsbokningar och att komma ihåg dessa, eftersom på vuxensidan är det du som har ansvaret för många saker. Öva på att gå ensam till mottagningen. Dina föräldrar stöder dig ännu och de kan vara med om du vill det. Du kan be om skriftliga vårdanvisningar eller själv skriva ner anvisningarna. Be läkaren upprepa om något blev oklart eller så kan du ställa frågan på nytt.

I 16-årsåldern kan du gå till mottagningen självständigt om du kommit överens om det med dina föräldrar. Ibland svarar föräldrarna på läkarens frågor i stället för dig. Du kan kanske berätta om din hälsa och dina problem på ett annat sätt när du är ensam på mottagningen. Å andra sidan kan dina föräldrar ha sådana frågor som du inte själv har tänkt på. Om din vård inte är i balans, diskuteras vårdalternativen tillsammans med dina föräldrar.

Det finns inga dumma frågor så fråga alltid om det är något som du inte förstår. I detta skede diskuteras vanligen när du har ditt sista besök på barnsidan och vart vården övergår på vuxensidan.

Till sjukhusvärlden hör så många ord som på rak arm inte nödvändigtvis säger dig något. Under vården har du delvis blivit van med dessa termer som låter främmande. Ordet Diagnos berättar till exempel vilken sjukdom det är fråga om. Om vårdens övergång till vuxensidan kan man också använda termen transition, så undra inte om du hör läkaren prata om transition i samband med din vård.

Då din vård redan har övergått till vuxensidan lönar det sig att fråga vem du ska kontakta vid problemsituationer. Spara numret i din telefon så att du kommer ihåg den även i framtiden. Du kan också spara vårdplatsens adress i anknytning till numret.

Kanta.fi är medborgarnas social- och hälsovårdstjänst. Du kan själv logga in på Mina Kanta-sidorna när du har egna nätbankskoder. Du kan kontrollera gällande läkemedelsrecept, se dina laboratorieresultat samt läsa information om mottagningsbesöken. Olika sjukhus har därtill också egna system.

Om du har en medicinering för din sjukdom bör du se till att läkemedlet finns till ditt förfogande och komma ihåg att ta läkemedlet som överenskommet. Då du vet på vilket sätt läkemedlet påverkar är det lättare att förstå varför du måste använda det. Lär dig att se till att läkemedelsreceptet är giltigt. Du kan kontrollera giltigheten på kanta.fi-tjänsten. Du kan till exempel sätta på alarmet på din telefon så att du kommer ihåg att ta läkemedlen i tid.

På vuxensidan måste du själv ta hand om tidsbokningarna och möjliga avbokningar. Öva nu redan på att ta ansvar för dessa saker. Hitta på det bästa sättet för dig att komma ihåg följande mottagningstid och andra viktiga saker med anknytning till din vård. Du kan på förhand till exempel sätta på alarmet på telefonen.

Var öppen, modig och berätta om dig själv. Dina kompisar kan lära sig många nya saker av dig, saker som de inte har erfarenheter eller en aning om. Hjälp dem att förstå dig och din situation. Genom att vara öppen hjälper du också dig själv bäst. Om du hamnar i en situation där du behöver hjälp, kan dina kompisar hjälpa dig om de vet vad det är frågan om.

Uppdaterad 18.10.2022