Gå till sidans innehåll

Sexualitet och den ungas sjukdom

En långvarig eller en svår sjukdom kan påverka självbilden, sexualiteten, preventivmedlen och fertiliteten. Om du sällskapar och saker som hör samman med sexualiteten är aktuella, är det viktigt att du kan dela med dig av dina tankar och känslor.