Gå till sidans innehåll

Alkohol och långvariga sjukdomar

Sjukdomen eller medicineringen kan påverka hur bra du tål alkohol. Diskutera med din läkare om rusmedel.

Medicineringen kan inverka på hur bra man tål alkohol och hur man påverkas. Vissa läkemedel är inte alls lämpliga att använda tillsammans med alkohol. Man bör ta i beaktande att alkoholen påverkar individuellt.

Du kan till exempel säkerställa möjliga samverkningar mellan dina läkemedel och alkohol av till exempel din läkare, apoteket eller läkemedlens bipacksedlar.

Alkoholkonsumtionen belastar levern. Det gör också vissa läkemedel såsom läkemedlen mot avstötning. Därför är alkoholen en märkbar risk för de som behöver läkemedel mot avstötning.

Alkoholdrycker kan förorsaka astma- och allergiska symtom. Symtomen kan förorsakas av själva alkoholen eller av tillsatsämnena i dryckerna. Astmaläkemedel har vanligen ingen samverkan med alkohol. Allergiläkemedel och alkohol kan ha skadliga samverkningar.

En måttlig alkoholkonsumtion är inte farligare för diabetiker än för andra. Det är dock viktigt att veta hur alkohol och insulin påverkar varandra. I samband med riklig alkoholkonsumtion kan blodsockret sjunka på ett oberäkneligt sätt eftersom alkoholen förhindrar socker att frigöras från levern. När du är alkoholpåverkad känner du inte nödvändigtvis igen symptomen på lågt blodsocker. Kom därför också alltid ihåg att äta om du dricker alkohol. Behovet av måltidsinsulin är vanligare mindre än normalt. En bra regel är att gå hem via korvkiosken! Det lönar sig att ta i beaktande att följande dag kan blodsockernivån vara lägre än normalt och därför lönar det sig att mäta blodsockret ofta.

En riklig alkoholkonsumtion och det att man vakar på grund av den rikliga konsumtionen minskar tröskeln att få kramper och ökar epilepsianfallen. En måttlig mängd alkohol, till exempel i samband med en måltid är inte förbjudet. Det ändå alltid viktigt att man regelbundet kommer ihåg medicineringen.

En måttlig alkoholkonsumtion är inte farligare för en som insjuknat i celiaki än för andra men alkoholen måste vara glutenfri. Det finns gluten i flera alkoholdrycker men också glutenfria produkter.

Vissa läkemedel för reumatism belastar levern och njurarna. Alkoholkonsumtionen är en märkbar risk om levern annars också är belastad av läkemedel.

En måttlig alkoholkonsumtion är inte ohälsosammare för ungdomar med tarmsjukdomar och inte heller särskilt skadlig för sjukdomen, än för andra ungdomar. I en aktiv sjukdomsfas (beroende på sjukdom) kan magsmärtorna och diarrén förvärras av all mat. Då bör man självklart annars också avstå från övriga ohälsosamma njutningsmedel, såsom alkohol. Ofta mår man så dåligt att det inte är svårt att avstå.

Att dricka alkohol i samband med en hjärtsjukdom har risker som kan förvärra symtomen. Alkoholen får blodtrycket att stiga och även en lite rikligare mängd ökar hjärtrytmrubbningarna. Det hör en märkbar risk till för hjärtinfarkt, plötslig död och slaganfall då man dricker sig berusad.

Om man lider av en ätstörning är risken att använda alkohol och att lida av skador som alkoholen medför betydligt större.

Uppdaterad 15.8.2018