Gå till sidans innehåll

Tarmsjukdomar och sexualitet

En tarmsjukdom kan påverka sexualiteten till exempel på grund av smärtorna som sjukdomen medför. I ett bra parförhållande kan man till och med prata om saker som man skäms över.

Liksom alla andra långvariga sjukdomar kan också en sjukdom i tarmområdet förändra din självbild. Förändringarna i självbilden återspeglas i sexualiteten och i synnerhet den sexuella lusten. Du kan uppleva förändringar i din känsla av manlighet eller kvinnlighet eller till exempel hur attraktiv du upplever dig själv. Vid en tarmsjukdom kan till exempel smärtor, anemi, trötthet, ett försvagat allmäntillstånd eller rädsla för avföringsinkontinens orsaka olust. Många tänker redan på förhand på att sexlivet och den sexuella attraktionen minskar efter till exempel en stomioperation. Utöver sex är också annan närhet, intimitet och tillit viktiga i ett parförhållande.

Vid tarmsjukdomar kan man få torra slemhinnor i samband med läkemedelsbehandlingen. Ibland kan man också behöva en stomioperation vid tarmsjukdomar. En stomioperation är ett stort ingrepp som kan skada nerverna som går till könsorganen. Hos kvinnor kan detta leda till att vaginan torkar, smärta vid samlag eller brist på känsel. Hos män kan en nervskada leda till erektil dysfunktion. Man bör dock ta i beaktande att de tidigare nämnda skadorna är sällsynta. Dessutom kan de vid behov behandlas med hjälp av en skötare, läkare eller en sexualrådgivare.

Man har inte märkt att läkemedel som används för tarmsjukdomar skulle förorsaka fertilitet, men om man använder en metrotrexatmedicinering kan den ha en skadlig inverkan på fostret. Nya, så kallade biologiska läkemedel (till exempel infliximab, adalimumbab) kan hamna i fostret i slutet av graviditeten och de kan påverka babyns utsatthet för infektioner eller vilka vacciner man kan ge åt babyn.

En kronisk inflammatorisk tarmsjukdoms aktivitet kan förändras under graviditeten eller genast efter den, så det är viktigt att diskutera din medicinering om du planerar att bli gravid eller märker att du är gravid. En operation i tarmområdet kan påverka förmågan att bli gravid.

Hos män kan erektil dysfunktion eller svårigheter med utlösning också höra samman med svårigheterna att föröka sig. Fråga den behandlande personalen om fertilitetsärenden.​​

Om du däremot inte önskar bli gravid, rekommenderas till exempel hormonspiral, preventivkapsel, p-ring eller kondom som preventivmedel. Vid en svår sjukdom är effekten på p-piller som tas via munnen inte pålitlig.

Uppdaterad 18.10.2022