Gå till sidans innehåll

Skyddsålder

I Finlands lag har man fastställt en så kallad skyddsålder för sexuellt umgänge.

Finlands lag sätter en åldersgräns för vem man får ha sex med, en så kallad skyddsålder. Att ha sex betyder inte endast samlag utan också andra sexuella aktiviteter.

Enligt lagen får en 16-åring inte ha sexuellt umgänge med en person som är under 16 år, det vill säga lagen skyddar yngre än 16-åringar från sexuella relationer. Syftet med lagen är att förhindra att en klart äldre person som möjligen är i en auktoritär position försöker utsätta en ungdom som ännu inte har utvecklats helt för utnyttjande av sina egna behov.

Eftersom den fysiska och psykiska tillväxten är individuell finns det förmildringar i lagen som gäller just utvecklingsstadiet. Om en 15-åring och en 16-åring sällskapar och behandlar varandra med respekt, är det vanligen inget brott. Man tänker att det inte är fråga om utnyttjande, utan om en jämställd relation mellan två människor.

Ibland kan skyddsåldern vara 18 år om den unga är i behov av särskilt skydd, till exempel inom familjen, eller om den unga har utvecklingsrelaterade problem.

Uppdaterad 18.10.2022