Gå till sidans innehåll

Stöd för planering av den egna framtiden

Det finns olika rådgivningstjänster för unga, vilka du kan läsa om på tjänsternas webbplatser. Olika orter erbjuder även ungdomar sina egna tjänster.

Ungdomsgaranti

Det erbjuds arbets-, arbetsprövnings-, studie-, workshop- eller rehabiliteringsplats för varje ung person som är under 25 år gammal och för under 30-åriga nyutexaminerade senast inom tre månader efter att man anmält sig som arbetslös. Man anmäler sig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete erbjuder stöd och handledning åt 15–29-åriga ungdomar. Deras främsta uppgift är att hjälpa unga som är utanför utbildningar eller arbetsmarknaden. Den unga kan själv söka sig till det uppsökande ungdomsarbetets handledning. Vårdnadshavarna kan också själv ta kontakt med en uppsökande ungdomsarbetare.

Du hittar information om uppsökande ungdomsarbete på din kommuns webbplats.

Den egna bostadsortens tjänster för unga

Det finns tjänster för unga på din ort – se din kommuns webbplats!

Uppdaterad 18.10.2022