Gå till sidans innehåll

Avvikande pubertetsutveckling

Pubertetens tidpunkt och framskridande är individuell. En avvikande pubertetsutveckling förorsakar lätt oro, panik och sociala hinder.

Ordningen för hur pubertetens tecken uppkommer varierar och största delen av vad som anses vara avvikande pubertetsutveckling kan förklaras med individuella faktorer. Att man vet tidpunkten för när föräldrarna utvecklades hjälper vanligen vid bedömningen om det är något avvikande i den egna pubertetsutvecklingen.

I detta avsnitt berättar vi om situationer då det lönar sig att diskutera den egna pubertetsutvecklingen med endera föräldrarna eller kontakta en hälsovårdare och läkare.

Pojkar

Hos pojkarna är en pubertet som börjar före 9-årsåldern avvikande. Då kan svettlukt, finnar, ökad längdtillväxt, testiklarnas eller penisens tillväxt eller könsbehåring vara ett tecken på en för tidig pubertet.

I bakgrunden av en för tidig pubertet kan ibland ligga en sjukdom som kan behandlas. Även om tillståndet kräver läkarundersökningar, är det i de flesta fallen fråga om en godartad produktion av manliga könshormoner i binjurarna. Även om en sjukdom inte kan konstateras som bakgrund för en tidig pubertetsutveckling, är det viktigt att man informerar den unga om saken och ibland kan det behövas psykologiskt stöd.

Om din pubertet verkar börja före 9-årsåldern, behövs läkarundersökningar.

Läs mer nedan i punkten ”Svettlukt som uppkommer tidigt, behåring och fet hud (adrenarke)”.

Flickor

Hos flickorna är en pubertet som börjar före 8-årsåldern avvikande. En ökad längdtillväxt, att brösten växer eller könsbehåring kan vara ett tecken på en för tidig pubertet.

En för tidig pubertet är vanligare hos flickor än hos pojkar. Det hittas sällan någon sjukdom bakom en för tidig pubertet hos flickor. Ofta är det dock nödvändigt att informera den unga och ge psykiskt stöd när kroppen förändras i olika takt med sinnet.

Ibland kan svettlukt, tillväxten av könshår och finnars uppkomst före 8-årsåldern väcka oro om en för tidig pubertetsutveckling. Även om tillståndet kräver läkarundersökningar, är det även hos flickor i de flesta fall fråga om en godartad produktion av manliga könshormoner i binjurarna.

Om din pubertet verkar börja före 8-årsåldern, behövs läkarundersökningar. Läs mer nedan i punkten ”Svettlukt som uppkommer tidigt, behåring och fet hud (adrenarke)”.

Pojkar

Hos pojkarna bör pubertetsutvecklingen börja före 13,5-årsåldern. En försenad pubertet är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Största delen av en långsam mognad kan förklaras med ärftliga faktorer. Ofta finns det en pappa, mamma eller ett syskon vars pubertet har börjat senare än normalt. I läkarundersökningarna utesluter man långvariga sjukdomar såsom underfunktion i sköldkörteln, celiaki och inflammatorisk tarmsjukdom eller sällsynta tillstånd som påverkar könshormonernas produktion. En försenad pubertetsutveckling kan vid behov påskyndas med läkemedel.

Om din pubertet inte har börjat före 13,5-årsåldern, behövs läkarundersökningar.

Flickor

Hos flickorna bör pubertetsutvecklingen börja före 13-årsåldern. Om puberteten inte har börjat, behövs läkarundersökningar.

En försenad pubertet kan ofta förklaras med ärftliga faktorer. Inom familjen kan det finnas en pappa, mamma eller ett syskon vars pubertet har börjat senare än normalt. I läkarundersökningarna utesluter man långvariga sjukdomar såsom underfunktion i sköldkörteln, celiaki och inflammatorisk tarmsjukdom eller sällsynta tillstånd som påverkar könshormonernas produktion, vilka kan ligga i bakgrunden för en försenad pubertet. Intensivt idrottande eller problem med näringen kan fördröja eller förhindra att puberteten börjar. Ibland kan man påskynda en försenad pubertet med läkemedel.

Om din pubertet inte har börjat före 13-årsåldern, behövs läkarundersökningar.

När binjurebarken börjar producera manliga könshormoner kallas det adrenarke. Fenomenet är fullständigt normalt och det sker åt alla barn före puberteten. Adrenarke gör att håret och huden blir fetare, man börjar lukta stickande vuxensvett samt man får behåring i armhålorna och vid könsorganen. Övervikt kan förstärka förändringarna. Ibland sker fenomenet tidigt, vilket kan väcka misstankar om en för tidig pubertet.

Om du märker förändringar i din kropp som passar in på en för tidig adrenarke, behövs ofta läkarundersökningar. I undersökningarna utesluter man att puberteten har börjat eller sjukdomar i binjuren. Adrenarke i sig själv är ett godartat tillstånd och som behandling räcker det att man tar hand om den normala hygienen och vid behov använder deodorant. Viktkontroll kan hjälpa om man har övervikt.

Bröstkörteln kan växa tidigt utan några andra tecken på pubertet. Tillståndet kallas då telarke. Man känner inte exakt till orsaken till detta godartade fenomen. Det förekommer vanligen hos under 3-åriga flickor på ena eller båda sidorna. Bröstkörtlarna blir vanligen mindre inom 1–2 år.

Om du märker att bröstkörtlarna växer före 8-årsåldern behövs läkarundersökningar för att utesluta en för tidig pubertet.

Ibland kan puberteten börja i tid men den framskrider inte normalt. Då kan någon långvarig sjukdom eller problem med näringen ligga i bakgrunden. Även vissa s​ällsynta syndrom eller cancerbehandlingar som man fått i barndomen kan leda till att puberteten inte framskrider.

Om din pubertet inte verkar framskrida normalt eller om din menstruation inte har börjat före 16-årsåldern, ska du kontakta en hälsovårdare eller en läkare.

Om en regelbunden menstruation uteblir bör det alltid utredas. Kan du vara gravid? Om du har haft samlag utan preventivmedel eller om du är osäker på saken, lönar det sig alltid att göra ett graviditetstest. Du kan köpa graviditetstest från butiken eller på apoteket.

Menstruationscykeln störs lätt. Intensivt idrottande, stress eller undernäring och viktnedgång kan också störa cykeln. Snabba förändringar i vikten, som viktökning kan också påverka. Det kan höra till många sjukdomar att mensen uteblir.

Om din mens uteblir och du är säker på att du inte är gravid kan du följa upp situationen i några månader. Om situationen fortsätter, lönar det sig att prata om saken med föräldrarna, en hälsovårdare eller en läkare.

Läkarens enkla frågor och undersökningar är ofta nödvändiga om något i pubertetsutvecklingen oroar dig. De viktigaste av undersökningarna är en bedömning av tillväxten utifrån tillväxtkurvan samt hos pojkarna testiklarnas storlek och hos flickorna bröstens storlek. Efter mottagningen konstateras nästan alltid att situationen är godartad. Det fanns inga sjukdomar och det behövdes inga fortsatta undersökningar. Å andra sidan är mottagningen ett bra tillfälle att diskutera saker som du oroar dig för och få korrekt information om puberteten.

Om det behövs fortsatta undersökningar, är det vanligen en bedömning av skelettets mognad, som tas som en röntgenbild av handen. Därtill behövs blodprover för att man ska kunna utesluta bakomliggande sjukdomar eller bedöma könshormonernas funktion i kroppen.

Uppdaterad 18.10.2022