Gå till sidans innehåll

Så inverkar sjukdomen på värnplikten

I Finland ska alla män fullgöra sin värnplikt. Den kan utföras som beväringstjänst eller civiltjänst. En sjukdom som är under kontroll hindrar dig vanligen inte från att fullgöra beväringstjänsten.

I Finland grundar sig landets försvar på den allmänna värnplikten. Alla 18 år fyllda finländska män kallas till beväringstjänst. Kvinnor kan söka till frivillig värnplikt. Det är bra att ta med den behandlande läkarens utlåtande om sjukdomen till uppbådet. Man kan ansöka om civiltjänst på grund av orsaker som grundar sig på övertygelse. Fullgörande av civiltjänst ersätter beväringstjänsten.

Om sjukdomen har en bra vårdbalans finns det vanligen inga förhinder för att fullgöra beväringstjänsten. Diskutera med din läkare om du kan fullgöra din beväringstjänst. Din läkare bedömer om det finns förhinder för deltagandet. Det finns information om beväringstjänsten på patientföreningarnas sidor.

Uppdaterad 18.10.2022