Gå till sidans innehåll

Så inverkar tobak och snus på medicinering och sjukdomar

Nikotin förorsakar ett kraftigt fysiskt, psykiskt och socialt beroende.

Tobak förstör lungvävnaden och ökar hjärtats belastning. Nikotinet i tobak, snus och e-cigaretter stör bland annat insulinets funktion i kroppen och ökar risken att insjukna i typ 2 diabetes. Nikotin drar ihop blodkärlen, inverkar skadligt på blodcirkulationen och utsätter för sjukdomar i cirkulationsorganen. Huden lider och föråldras och såren läker inte lika snabbt. Dessutom är tobak dyrt.

Att ta i beaktande med tobak

  • Nikotin försvagar fertiliteten. Rökning och att bli exponerad för rökning ökar risken för fosterdöd, för tidig förlossning, spädbarnsdöd och inlärnings- och koncentrationssvårigheter hos barn som redan blivit födda. Små barn som exponeras för tobaksrök får lättare öroninflammationer, luftvägsinfektioner och astma.

  • Tobak ökar leverns förmåga att spjälka läkemedel och det kan leda till att läkemedlens effekt minskar.

  • Vid Crohns sjukdom är rökning särskilt skadligt, eftersom den ofta gör sjukdomen svårare att behandla.

Uppdaterad 18.10.2022