Gå till sidans innehåll

Ungdomars rättigheter på sjukhuset

Varje patient har rättigheter gällande vården och de finns nedskrivna i Finlands lag.

När rättigheterna i livet ökar, ökar också ansvaret för det egna livet, välbefinnandet och vården. Att rättigheterna och ansvaret ökar hör till en självständig vuxen persons liv. Nedan beskrivs de ungas rättigheter gällande vården. Den unga har till exempel rätt att få hjälp och stöd av sjukhusets socialarbetare i många olika situationer och saker.

 • Du har rätt att delta i allt beslutsfattande gällande din vård.

 • Man diskuterar tillsammans med dig om olika behandlingsmöjligheter och alternativ.

 • Du blir informerad om möjliga bieffekter som behandlingen kan medföra.

 • Du har rätt att få ett intyg till skolan eller arbetsplatsen om din sjukhusvistelse.

 • Sjukhusskolans lärare stöder dig och hjälper dig om du behöver hjälp med skolarbeten under grundskolan.

 • På sjukhuset finns en socialarbetare som du kan vända dig till. Fråga din skötare eller läkare hur du ska gåt till väga för att träffa en socialarbetare. Nedan har man berättat mer om socialarbetaren.

 • Du kan vid behov få stöd av en psykiatrisk skötare eller en remiss till en psykiater. Prata med din läkare eller din sjukskötare.

 • Du har rätt att besluta vem som ska få veta om din sjukdom eller ditt hälsotillstånd utanför sjukhuset.

 • När du är under 18 år gammal omfattas du av barnskyddet och då kan lagen vid svåra situationer förplikta skötarna och läkarna att behandla din sjukdom till och med mot din vilja.

 • En socialarbetare är som en life coach – livsstilstränare.

 • Om du är fundersam över praktiska saker, du har tappat riktningen, du funderar på självständigheten – socialarbetaren kan hjälpa dig med dessa och många andra saker.

 • Hjälpen som socialarbetaren erbjuder är psykosocial hjälp, individuell just för dig.

 • Socialarbetaren kartlägger och bedömer din livssituation på ett övergripande sätt och hjälper dig att planera framtiden.

 • Läs mer om socialarbetarens tjänster i Ungdomshuset:

Användningen av standarder är ett sätt att trygga kvaliteten på den ungas vård när den övergår från barnsjukvården till vuxensjukvården-

Uppdaterad 18.10.2022