Gå till sidans innehåll

Funktionsnedsättning och sexualitet

En funktionsnedsättning är inte enbart en sjukdom eller avvikelse.

På samma sätt som varje människa är en individ, är också varje person med en funktionsnedsättning en individ i förhållande till sitt handikapp. Denna egenskap, rörelseskada, kromosomavvikelse eller något annat får dock inte förhindra eller begränsa sexualiteten. Du har också samma sexuella rättigheter och rätt att njuta av din sexualitet som personer som inte har funktionsnedsättningar.

Samhället runtomkring kan ibland ha svårt att förstå detta, men det behöver inte begränsa dig. Det är bra att diskutera saken öppet, eftersom många kan ha fördomar mot funktionsnedsättningar och sexualitet. En funktionsnedsättning hindrar dig inte från att ha ett parförhållande eller viljan att bilda familj. Kom ihåg att göra som det känns bäst för dig och bry dig inte om hur andra tycker att du borde leva ditt liv.

Att hitta sin sexualitet och sin relation till sex är i synnerhet utmanande för utvecklingen i ungdomen. Att onanera är ett bra sätt för alla unga att lära sig känna sig själva och lära sig om sin sexualitet.

Uppdaterad 12.12.2017